ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

บริษัทประกันภัย
ประเภทกรมธรรม์
ชื่อชุดกรมธรรม์
เบี้ยประกันเริ่มต้น
เบี้ยประกันราคาพิเศษ
กรุงเทพประกันภัย
อุบัติเหตุ
4,400.00
4,230.00
 
อุบัติเหตุ
770.00
750.00
 
อุบัติเหตุ, โรคร้ายแรง
2,370.00
2,300.00
 
โรคร้ายแรง
โรคมะเร็ง
450.00
450.00
ชับบ์ สามัคคีประกันภัย
อุบัติเหตุ
PA My Plus
1,180.00
1,180.00
 
อุบัติเหตุ
380.00
380.00
 
อุบัติเหตุ
2,018.00
2,000.00
 
อุบัติเหตุ
IDP - HIP
1,380.00
1,380.00
 
อุบัติเหตุ
PA Series A
215.00
215.00
 
อุบัติเหตุ
PA Series B
269.00
269.00
 
อุบัติเหตุ
1,380.00
1,380.00
 
อุบัติเหตุ
PA Series D (แผน 5-8)
4,280.00
4,280.00
 
อุบัติเหตุ
PA Series E
3,590.00
3,590.00
 
อุบัติเหตุ
PA My Save
500.00
500.00
วิริยะประกันภัย
สุขภาพ
7,656.00
7,500.00
 
สุขภาพ
อุ่นใจรักษ์ (รายเดือน)
638.00
630.00
เมืองไทยประกันภัย
สุขภาพ
เมืองไทย Health Premium
9,630.00
9,500.00
อาคเนย์ประกันภัย
อุบัติเหตุ
950.00
950.00
 
โรคร้ายแรง
119.00
119.00
 
โรคร้ายแรง
โรคมะเร็ง
1,290.00
1,290.00
โตเกียวมารีนประกันภัย
อุบัติเหตุ
พีเอ สไมล์ พลัส
800.00
800.00
สินมั่นคงประกันภัย
โรคร้ายแรง
โรคมะเร็ง
495.84
490.00
 
โรคร้ายแรง
203.30
200.00
 
สุขภาพ
4,767.00
4,700.00
 
สุขภาพ
ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก OPD 21+
4,180.00
4,100.00
 
สุขภาพ
SMK IPD Care
3,720.00
3,700.00
 
สุขภาพ
SMK IPD Premium
7,040.00
6,900.00
 
สุขภาพ
SMK IPD & OPD Care
9,240.00
9,100.00
 
สุขภาพ
SMK Special Care
12,560.00
12,300.00
 
สุขภาพ
ประกันสุขภาพเด็ก SUPER KIDS
4,300.00
4,200.00
แอล เอ็ม จี ประกันภัย
อุบัติเหตุ
950.00
950.00
 
โรคร้ายแรง
โรคมะเร็ง
1,178.00
1,178.00
เอเซียประกันภัย
อุบัติเหตุ
พีเอ 333
333.00
333.00
 
อุบัติเหตุ
480.00
480.00
 
อุบัติเหตุ
480.00
480.00
 
อุบัติเหตุ
PA VALUE PLUS
1,620.00
1,620.00

เงื่อนไขการขอทำประกันภัย

การประกันภัยอุบัติเหตุเป็นการประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างมาก เนื่องจากอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเสมอๆ ถึงแม้ว่าเราจะใช้ความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม บางครั้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงมักเป็นอุบัติเหตุตามท้องถนน หรืออาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นขณะอยู่บ้าน ที่ทำงาน เหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ชี้ชัดว่า ชีวิตคนเรามีความเสี่ยงได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานที่

ซึ่งนอกเหนือจากอุบัติเหตุแล้วเรายังต้องประสบกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับสุขภาพของเรา ก็คือโรคภัยไข้เจ็บทั่วไปแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเรานั้น โรคภัยไข้เจ็บที่เราต้องประสบอาจจะสร้างปัญหาในการดำรงชีวิตของเรา เพราะเนื่องจากในบางครั้งการเข้าทำการรักษาพบว่ามีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่มีมูลค่าสูง เช่น การรักษาโรคมะเร็ง การรักษาไตวาย หรือโรคหลอดเลือดสมอง ดังนั้นถ้าเราสามารถได้รับการชดเชยเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลเหล่านี้ ก็จะถือว่าเป็นการช่วยลดปัญหาทางด้านค่าใช้จ่ายของเราได้ โดยในปัจจุบันความคุ้มครองทางด้านรักษาพยาบาลจะมีทั้งการเป็นคนไข้ใน (In-patient) ของโรงพยาบาลและสามารถซื้อความคุ้มครองสำหรับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้นอก (Out-patient) เพิ่มเติมได้อีกด้วย

อุบัติเหตุนั้นมีความแตกต่างจากการเจ็บป่วย เพราะว่าอุบัติเหตุนั้นหมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายโดยมิได้เจตนา ส่งผลโดยตรงให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย ดังนั้น การให้ความคุ้มครองของประกันภัยอุบัติเหตุจึงแตกต่างจากประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตที่ท่านอาจมีอยู่ เพราะประกันสุขภาพเน้นการชดเชยค่ารักษาพยาบาลไม่ว่าจากสาเหตุใดๆ ทั้งอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย ขณะที่ประกันชีวิตจะเกี่ยวข้องกับกรณีเสียชีวิตไม่ว่าจากสาเหตุใดๆ ก็ตามเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เข้าใจง่ายในความแตกต่างของประกันภัยทั้ง 3 แบบ สามารถจำแนกรายละเอียดดังนี้

 
เสียชีวิต
ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ
รักษาพยาบาล
อุบัติเหตุ
เจ็บป่วย
อุบัติเหตุ
เจ็บป่วย
อุบัติเหตุ
เจ็บป่วย

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันสุขภาพ

ประกันชีวิต

ซื้อเพิ่ม ในรูปแบบอนุสัญญา

ซื้อเพิ่ม ในรูปแบบอนุสัญญา


รายละเอียดและเงื่อนไขการของประกัน

การประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ท่านจะได้รับความคุ้มครองสำหรับการรักษาพยาบาลในความบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ (ตามข้อกำหนดของกรมธรรม์แต่ละประเภท) หรืออุบัติเหตุ โดยเป็นคนไข้ใน (In-patient)ของโรงพยาบาลหรือรักษาพยาบาลเป็นคนไข้นอก (Out-patient) และยังรวมการให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษา พยาบาล รวมทั้งผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ซึ่งความคุ้มครองของการทำประกันสุขภาพประกอบด้วย

ทำประกันสุขภาพเพื่อได้รับคุ้มครอง ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการทั่วไป
ทำประกันสุขภาพเพื่อได้รับคุ้มครอง ค่าใช้จ่ายทั่วไปในโรงพยาบาล
ทำประกันสุขภาพเพื่อได้รับคุ้มครอง ค่าบริการใช้ห้องผ่าตัด ค่า X-ray ค่าตรวจทางชีวเคมี
ทำประกันสุขภาพเพื่อได้รับคุ้มครอง ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด
ทำประกันสุขภาพเพื่อได้รับคุ้มครอง ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ
ทำประกันสุขภาพเพื่อได้รับคุ้มครอง อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงแรก

สำหรับการประกันภัยที่เกี่ยวข้องจากการเกิดอุบัติเหตุ (PA) จะให่้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกัน สูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บอันเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย ไม่ว่าในขณะทำงาน พักผ่อน ระหว่างเดินทางหรือท้องเที่ยวทั่วโลก และยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ภัยสงคราม การจลาจลและนัดหยุดงาน การแข่งขันหรือเล่นกีฬาอันตราย การโดยสารอากาศยานที่ไม่ใช่สายการบินพาณิชย์

คุณสมบัติผู้เอาประกันภัยประกันอุบัติเหตุ คือ ผู้ที่มีอายุระหว่าง 16 - 60 ปี
โดยการคิดเบี้ยประกันภัย จะแบ่งกลุ่มผู้เอาประกันภัย ตามลักษณะงาน ดังนี้

กลุ่ม A ลักษณะงานที่มีอาชีพหรือหน้าที่ส่วนใหญ่อยู่ในสำนักงานและทำงานที่ไม่ได้ใช้เครื่องจักร เช่น ผู้บริหาร พนักงานบริษัท แทพย์ เภสัชกร พยาบาล ข้าราชการ วิศกร เป็นต้น
กลุ่ม B ลักษณะงานที่มีอาชีพหรือหน้าที่ส่วนใหญ่อยู่ในสำนักงานชั่วคราว หรือเป็นกลุ่มช่างฝีมือที่มีความชำนาญหรือทักษะ บางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร เช่น ตัวแทน/นายหน้า วิศกร ช่างไม้ เจ้าของกิจการขนาดเล็ก เป็นต้น
กลุ่ม C ลักษณะงานที่ส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องจักรกลหนัก หรือเป็นผู้ใช้แรงงานหรือทำงานนอกสำนักงานเป็นประจำ เช่น ผู้ที่ปฎิบัติงานด้านช่าง ด้านการผลิต การขนส่ง พนักงานขาย นักร้อง นักแสดง มัคคุเทศภ์ นักข่าว พนักงานขับรถ เป็นต้น
กลุ่ม D ลักษณะงานที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด เช่น คนงานก่อสร้าง พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรับส่งเอกสาร เป็นต้น

ตารางแสดงการเปรียบเทียบความคุ้มครอง ระหว่างอบ.1 และ อบ.2

 
อบ.1
อบ.2
การเสียชีวิต
100 %
100 %
ทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง
100 %
100 %
สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง มือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง
100 %
100 %
มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
100 %
100 %
มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง
100 %
100 %
เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง
100 %
100 %
มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ
60 %
60 %
เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
60 %
60 %
สายตาหนึ่งข้าง
60 %
60 %
หูหนวกสองข้างหรือเป็นใบ้
-
50 %
หูหนวกหนึ่งข้าง
-
15 %
นิ้วหัวแม่มือ (ทั้งสองข้อ)
-
25 %
นิ้วหัวแม่มือ (หนึ่งข้อ)
-
10 %
นิ้วชี้ (สามข้อ)
-
10 %
นิ้วชี้ (สองข้อ)
-
8 %
นิ้วชี้ (หนึ่งข้อ)
-
4 %
นิ้วอื่นแต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่าสองข้อ) นอกจากหัวแม่มือและนิ้วชี้
-
5 %
นิ้วหัวแม่เท้า
-
5 %
นิ้วเท้าอื่นแต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่าหนึ่งข้อ) นอกจากนิ้วหัวแม่เท้า
-
1 %
ประกันภันทั้งหมด
รู้จักประกันภัยรภยนต์ก่อนตัดสินใจ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3, ประกันภัย พรบ.
วิธีการสั่งซื้อประกันภัยรถยนต์ วิธีการชำระเงินค่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ วิธีการจัดส่งกรมธรรม์ เครือข่ายประกันภัยรถยนต์อันดับ1ของ Google ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 3120101197547 ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5104006215