ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

รู้จักประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พลัส

ข้อมูลทั่วไป

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พลัส เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงประกันภัยประเภท 1 มากที่สุด โดยประกันภัยประเภทนี้จะคุ้มครองเมื่อรถหายและเมื่อเกิดไฟไหม้กับตัวรถของผู้เอาประกัน และจะรับผิดชอบทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เฉพาะเมื่อเกิดกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น (บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบตัวรถหรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันหากเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี) บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งจะรับชดใช้โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท และสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูงแต่ไม่ต้องการชำระเบี้ยประกันภัยประเภท 1 ซึ่งมีราคาสูง

เนื่องจากประกันภัยประเภทนี้เป็นประกันภัยภาคสมัครใจ ผู้ทำประกันสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตามต้องการ และอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองผู้ทำประกันเลือก (บริษัทประกันภัยจะพิจารณาทุนประกันไม่เกิน 80% ราคาประเมินของรถยนต์ที่ต้องการทำประกัน) ผู้ที่ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรศึกษาเงื่อนไขและความคุ้มครองต่างๆ อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองตามที่ต้องการ

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภท1

ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (คู่กรณี)

ซ่อมรถของผู้เอาประกัน (1)

คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

รถยนต์และทรัพย์สินของคู่กรณี

คุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหาย

รักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

คุ้มครองกรณีรถยนต์เกิดไฟไหม้

วงเงินประกันตัว (สำหรับผู้ขับขี่)

(1) บริษํทประกันภัยจะคุ้มครองกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น

ข้อมูลอื่นๆ

กลุ่มรถยนต์ที่เหมาะสมสำหรับประกันภัยประเภทนี้

รถยนต์ประเภทเก๋ง กระบะบรรทุก และรถตู้โดยสารส่วนบุคคลที่ไม่ไช่รถรับจ้างหรือให้เช่า โดยมีทั้งจำกัดและไม่จำกัดอายุรถ (ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทผู้รับประกัน) สำหรับกลุ่มรถยุโรปและรถยนต์นำเข้าขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทผู้รับประกันแต่ละแห่ง

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พลัส มักจะขึ้นอยู่กับทุนเอาประกัน และส่วนลดจากการระบุค่าเสียหายส่วนแรก ดังนั้นผู้ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรพิจารณาทุนประกันให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้อัตราเบี้ยประกันสูงจนเกินไป อัตราเบี้ยประกันภัยประเภท 2 พลัส ที่ปรากฎในเว็บไซต์ของทูเดย์อินชัวร์ทุกรายการจะได้รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 16% สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อตรงกับเรา
- ประกันภัยสำหรับรถเก๋ง ทั้งหมด 380 รายการ อัตราเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 1,570.00 - 14,900.00 บาท
- ประกันภัยสำหรับรถกระบะบรรทุก ทั้งหมด 340 รายการ อัตราเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 1,300.00 - 37,900.00 บาท
- ประกันภัยสำหรับรถตู้โดยสารบุคคล ทั้งหมด 140 รายการ อัตราเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 6,030.00 - 18,450.00 บาท

เอกสารประกอบการขอทำประกันภัย

รถยนต์ที่ต้องการทำประกันภัยประเภท 2 พลัส จะต้องใช้เอกสารเพื่อทำสัญญาดังต่อไปนี้
- สำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์
- สำเนากรมธรรม์เดิม (ใช้ประกอบการพิจารณาส่วนลด)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน (กรณีต้องการเปลี่ยผู้ดูแลสำหรับกรมธรรม์แบบต่ออายุ หรือ ชื่อผู้เอาประกันไม่ตรงกับรายการจดทะเบียน)
- เอกสารใบแจ้งต่ออายุกรมธรรม์ (ถ้ามี)
- สำเนาเอกสารซื้อขายรถ (กรณีรถจดทะเบียนใหม่ หรือรถเปลี่ยนมือ)

เงื่อนไขส่วนลดต่างๆ

รถยนต์ที่ทำประกันภัยประเภท 2 พลัส จะได้รับสิทธิส่วนลดจากบริษัทประกันภัยตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ดังต่อไปนี้
- ส่วนลดประวัติดี
- ส่วนลดจากการระบุค่าเสียหายส่วนแรก
- ส่วนลดประกันภัยกลุ่ม
- ส่วนลดอื่นๆ

**รถยนต์ที่ทำประกันภัยประเภท 2 พลัส จะได้รับสิทธิส่วนลดเพิ่มจากทูเดย์อินชัวร์ สูงสุด 16% (ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัย ดูตาราง)**