ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

รู้จักประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

ข้อมูลทั่วไป

การทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 เป็นการคุ้มครองตัวรถยนต์และผู้เอาประกันอย่างสูงสุด บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์จดทะเบียนใหม่ทุกประเภท และรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว (ซึ่งเงื่อนไขการรับประกันอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้รับประกันแต่ละแห่ง) และเนื่องจากอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยประเภทนี้มีความหลากหลาย ผู้ที่ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรศึกษา เงื่อนไขและส่วนลดต่างๆ เพื่อให้ได้เบี้ยประกันในอัตราที่ต่ำที่สุด

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภท1

ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (คู่กรณี)

ซ่อมรถของผู้เอาประกัน

คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

รถยนต์และทรัพย์สินของคู่กรณี

คุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหาย

รักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

คุ้มครองกรณีรถยนต์เกิดไฟไหม้

วงเงินประกันตัว (สำหรับผู้ขับขี่)

ข้อมูลอื่นๆ

กลุ่มรถยนต์ที่เหมาะสมสำหรับประกันภัยประเภทนี้

รถยนต์จดทะเบียนใหม่ทุกประเภท และรถที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 15 ปี สำหรับรถเก๋ง อายุการใช้งานไม่เกิน 12 ปี สำหรับรถกระบะ (สำหรับรถที่ผลิตภายในประเทศเท่านั้น สำหรับกลุ่มรถนำเข้าขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทประกันภัยแต่ละแห่ง)

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ถูกกำหนดด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น กลุ่มของรถ ประเภทการใช้งาน อายุของตัวรถ ผู้ขับขี่ และทุนเอาประกัน เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ทำให้อัตราเบี้ยประกันภัยมีความหลากหลาย แต่ปัจจุบันมีเบี้ยประกันภัยแบบแพกเกจที่บริษัทประกันภัยได้จัดทำ เพื่อให้การคำนวณเบี้ยประกันภัยมีความสะดวกมากขึ้น อัตราเริ่มต้นต่ำกว่า 10,000 บาท และอัตราเบี้ยจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามที่บริษัทประกันภัยกำหนดไว้ในแต่ละแพกเกจ ในกรณีที่ผู้ต้องการทำประกันต้องการทราบเบี้ยประกันนอกเหนือจากนี้ต้องใช้วิธี สอบถามเบี้ยประกัน ในระบบปกติ อัตราเบี้ยประกันภัยประเภท 1 แบบแพคเกจที่ปรากฎในเว็บไซต์ของทูเดย์อินชัวร์ และจากใบเสนอราคาทุกรายการจะได้รับส่วนลดพิเศษ สูงสุด 16% สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อตรงกับเรา

เอกสารประกอบการขอทำประกันภัย

รถยนต์ที่ต้องการทำประกันภัยประเภท 1 จะต้องใช้เอกสารเพื่อทำสัญญาดังต่อไปนี้
- สำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์
- สำเนากรมธรรม์เดิม (ใช้ประกอบการพิจารณาส่วนลด)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน (กรณีต้องการเปลี่ยผู้ดูแลการต่ออายุกรมธรรม์ หรือ ชื่อผู้เอาประกันไม่ตรงกับรายการจดทะเบียน)
- สำเนาใบขับขี่ (ของผู้ขับขี่ที่ต้องการระบุในการแจ้งทำประกัน)
- เอกสารใบแจ้งต่ออายุกรมธรรม์ (ถ้ามี)
- สำเนาเอกสารซื้อขายรถ (กรณีรถจดทะเบียนใหม่ หรือรถเปลี่ยนมือ)

เงื่อนไขส่วนลดต่างๆ

รถยนต์ที่ทำประกันภัยประเภท 1 จะได้รับสิทธิส่วนลดจากบริษัทประกันภัยดังต่อไปนี้
- ส่วนลดประวัติดี สูงสุด 50%
- ส่วนลดจากการระบุผู้ขับขี่ สูงสุด 20%
- ส่วนลดจากการระบุค่าเสียหายส่วนแรก สูงสุด 5,000 บาท
- ส่วนลดประกันภัยกลุ่ม ตั้งแต่ 10% ขึ้นไป
- ส่วนลดอื่นๆ (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย)

**รถยนต์ที่ทำประกันภัยประเภท 1 จะได้รับสิทธิส่วนลดเพิ่มจากทูเดย์อินชัวร์ สูงสุด 16% (ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัย ดูตาราง)**