ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

รู้จักประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

ข้อมูลทั่วไป

ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 เป็นประกันภัยภาคสมัครใจที่เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท ซึ่งให้ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์และทรัพย์สินคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และผู้ทำประกันสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองบุคคลภายในรถเพิ่มเติมได้ตามต้องการ อัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองหลักที่คุ้มครองฝ่ายคู่กรณี และความคุ่มครองเพิ่มเติมที่ผู้ทำประกันต้องการ ดังนี้นผู้ที่ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรศึกษาเงื่อนไข ความคุ้มครองหลัก และความคุ้มครองเพิ่มเติมต่างๆ อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองตามที่ต้องการ

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น3

ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (คู่กรณี)

ซ่อมรถของผู้เอาประกัน

คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (1)

รถยนต์และทรัพย์สินของคู่กรณี

คุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหาย

รักษาพยาบาลผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร (1)

คุ้มครองกรณีรถยนต์เกิดไฟไหม้

วงเงินประกันตัว (สำหรับผู้ขับขี่) (1)

(1) ตามความคุ้มครองตามที่ปรากฎในอนุสัญญาความคุ้มครองแนบท้ายของแต่ละแพกเกจ ซึ่งอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริษัทผู้รับประกัน

ข้อมูลอื่นๆ

กลุ่มรถยนต์ที่เหมาะสมสำหรับประกันภัยประเภทนี้

รถยนต์ประเภทเก๋ง กระบะบรรทุก และรถตู้โดยสารส่วนบุคคล รถรับจ้าง และรถจักรยานยนต์ โดยไม่จำกัดอายุรถ

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น3 จะขึ้นอยู่กับความคุ้มครองของกรมธรรม์ ดังนั้นผู้ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรพิจารณารายละเอียดความคุ้มครองตามที่ต้องการ อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ที่ปรากฎในเว็บไซต์ของทูเดย์อินชัวร์ทุกรายการจะได้รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 16% สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อตรงกับเรา
- ประกันภัยสำหรับรถเก๋ง ทั้งหมด 48 รายการ อัตราเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 1,720.00 - 5,490.00 บาท
- ประกันภัยสำหรับรถกระบะบรรทุก ทั้งหมด 48 รายการ อัตราเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 1,980.00 - 25,300.00 บาท
- ประกันภัยสำหรับรถตู้โดยสารบุคคล ทั้งหมด 41 รายการ อัตราเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 2,350.00 - 10,450.00 บาท
- ประกันภัยสำหรับรถตู้โดยสารรับจ้าง ทั้งหมด 5 รายการ อัตราเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 13,830.00 - 31,900.00 บาท
- ประกันภัยสำหรับรถแท็กซี่รับจ้างส่วนบุคคล ทั้งหมด 1 รายการ อัตราเบี้ยประกันภัย 0.00 บาท
- ประกันภัยสำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ทั้งหมด 4 รายการ อัตราเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 161.57 - 645.21 บาท

เอกสารประกอบการขอทำประกันภัย

รถยนต์ที่ต้องการทำประกันภัยรถยนต์ชั้น3 จะต้องใช้เอกสารเพื่อทำสัญญาดังต่อไปนี้
- สำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน (กรณีต้องการเปลี่ยผู้ดูแลสำหรับกรมธรรม์แบบต่ออายุ หรือ ชื่อผู้เอาประกันไม่ตรงกับรายการจดทะเบียน)
- สำเนาเอกสารซื้อขายรถ (กรณีรถจดทะเบียนใหม่ หรือรถเปลี่ยนมือ)

เงื่อนไขส่วนลดต่างๆ

รถยนต์ที่ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น3 จะได้รับสิทธิส่วนลดจากบริษัทประกันภัยตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ดังต่อไปนี้
- ส่วนลดประวัติดี
- ส่วนลดประกันภัยกลุ่ม
- ส่วนลดอื่นๆ

**รถยนต์ที่ทำประกันภัยรถยนต์3 จะได้รับสิทธิส่วนลดเพิ่มจากทูเดย์อินชัวร์ สูงสุด 16% (ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัย ดูตาราง)**