ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

วิธีการสั่งซื้อประกันภัยรถยนต์

=ช่องทางการสั่งซื้อประกันภัยรถยนต์

ทูเดย์อินชัวร์ อำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อประกันภัยกับกลุ่มลูกค้าให้มีความสะดวกมากขึ้นในการสั่งซื้อประกันภัย ท่านสามารถแจ้งสั่งซื้อประกันภัยได้หลากหลายช่องทาง

สั่งซื้อทางแฟกซ์

สั่งซื้อทางโทรสาร
วันนี้ท่านสามารถทำประกันได้ง่ายๆ เพียงส่งเอกสารสำเนาทะเบียนรถ บัตรประชาชน ระบุประกันภัยที่ต้องการ และ มายังแฟกซ์หมายเลข (02) 952-7133

สั่งซื้อทางโทรศัพท์

สั่งซื้อทางโทรศัพท์
ท่านสามารถโทรสอบถามเบี้ยประกันภัย และแจ้งความประสงค์ขอทำประกันได้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของเรา ที่เบอร์โทรศัพท์ (086) 431-9603, (086) 431-9606

สั่งซื้อทางเว็บไซต์หรืออีเมล

สั่งซื้อทางเว็บไซต์หรืออีเมล
ท่านสามารถเลือกแพกเกจประกันภัยจากหน้าเว็บไซต์ และทำรายการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์หรือแจ้งสั่งซื้อทางอีเมล โดยแนบเอกสารทำประกัน ส่งมาที่ [email protected], [email protected]

ขั้นตอนการสั่งซื้อประกันภัยรถยนต์

ท่านสามารถสั่งซื้อประกันภัยกับเราได้ง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอน และใช้เวลาดำเนินการแจ้งทำสัญญาไม่เกิน 1 ชั่วโมง

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

แจ้งทำประกันภัยรถยนต์ของท่าน และส่งเอกสาร

ท่านสามารถเลือกทำประกันภัยใหม่ (ประเภท1, ประเภท2พลัส, ประเภท3พลัส, ประเภท3, และ พรบ. จากฐานข้อมูลกว่า 1,000 รายการ) หรือขอเช็คเบี้ยประกันภัยและต่ออายุ (สำหรับประเภท1) และแจ้งทำสัญญาโดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์ อีเมล รวมทั้งสามารถใช้โทรศัพท์และโทรสารในการสั่งซื้อประกันได้ทันที และกรุณาส่งเอกสารที่จำเป็นในการแจ้งทำสัญญา (ดูรายละเอียด) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเตรียมการทำสัญญา

เตรียมเอกสารสัญญา และแจ้งชำระเงิน

เตรียมเอกสารสัญญา และแจ้งชำระเงิน

เจ้าหน้าที่ของทูเดย์อินชัวร์จะดำเนินการติดดต่อท่าน ยืนยันข้อมูลในเอกสารสัญญาต่างๆเพื่อเตรียมเอกสารเพื่อทำสัญญาประกันภัย เมื่อสัญญาและเอกสารต่างๆครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งลูกค้าเพื่อชำระเงิน (โอนชำระตรงเข้าบริษัทประกันภัย, โอนผ่านทางบัญชีของทูเดย์อินชัวร์, หรือชำระโดยใช้บัตรเครดิต ดูรายละเอียดวิธีการชำระเงิน) เพื่อให้สัญญามีผลคุ้มครองตามวันที่ระบุในกรมธรรม์ทันที

โอนเงิน และส่งหลักฐานการชำระเงิน

โอนเงิน และส่งหลักฐานการชำระเงิน

เมื่อชำระเงินค่ากรมธรรม์ประกันภัยเรียบร้อยแล้ว (ดูวิธีการชำระเงิน) ท่านจะต้องจัดส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน (ใบ PAY-IN Slip กรณีโอนเงินที่ธนาคาร หรือ Slip จากตู้ เอ.ที.เอ็ม.) ซึ่งทางทูเดย์อินชัวร์จะต้องใช้แนบกับเอกสารสัญญากรมธรรม์เพื่อให้กรมธรรม์ของท่านมีผลความคุ้มครองโดยสมบูรณ์ โดยท่านจะได้รับหมายเลขกรมธรรม์ชั่วคราวหรือสำเนากรมธรรม์ของท่านเพื่อเป็นหลักฐานและใช้คุ้มครองกรณีที่เกิดอุบัติเหตุก่อนกรมธรรม์ฉบับสมบูรณ์จะถูกจัดส่งให้กับท่านในภายหลัง (ปกติใช้เวลาไม่เกิน 7 วันสำหรับกรมธรรม์ใหม่ 15 วันสำหรับกรมธรรม์ต่ออายุ)

การออกกรมธรรม์ และการจัดส่งกรมธรรม์

การออกกรมธรรม์ และการจัดส่งกรมธรรม์

ทูเดย์อินชัวร์จะจัดส่งสำเนากรมธรรม์(สำหรับกรมธรรม์ที่จัดพิมพ์เองที่สำนักงาน และ พรบ.แบบเร่งด่วน ท่านจะได้รับสำเนา พรบ. เพื่อไปดำเนินการต่อภาษีภายใน 24 ชั่วโมง) และติดตามการออกกรมธรรม์จากบริษัทประกันภัย และดำเนินการจัดส่งให้กับท่านในภายหลัง (ปกติใช้เวลาไม่เกิน 7 วันสำหรับกรมธรรม์ใหม่ 15 วันสำหรับกรมธรรม์ต่ออายุ)

ข้อมูลอื่นๆ

เอกสารประกอบการขอทำประกันภัย

- สำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์
- สำเนากรมธรรม์เดิม (ใช้ประกอบการพิจารณาส่วนลด)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน (กรณีต้องการเปลี่ยผู้ดูแลการต่ออายุกรมธรรม์ หรือ ชื่อผู้เอาประกันไม่ตรงกับรายการจดทะเบียน)
- สำเนาใบขับขี่ (ของผู้ขับขี่ที่ต้องการระบุในการแจ้งทำประกัน)
- เอกสารใบแจ้งต่ออายุกรมธรรม์ (ถ้ามี)
- สำเนาเอกสารซื้อขายรถ (กรณีรถจดทะเบียนใหม่ หรือรถเปลี่ยนมือ)


ทูเดย์อินชัวร์ ประกันภัยรถยนต์ครบวงจร สั่งซื้อ ชำระเงิน และจัดส่งกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3, ประกันภัย พรบ.
ประกันภันทั้งหมด
ซื้อประกันภัยรถยนต์รับส่วนลดสูงสุด 16% ผ่อนชำระเงินค่ากรมธรรม์นานสูงสุด 10 เดือน เครือข่ายประกันภัยรถยนต์อันดับ1ของ Google ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 3120101197547 ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5104006215