ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 จักรยานยนต์ พาณิชย์

เลือกประเภทประกันภัย

เลือกบริษัทประกันภัย

เลือกรายการเปรียบเทียบ เรียงลำดับ: เรียงแบบบรรทัด เรียงแบบบล็อก
รายละเอียด ทุนประกัน เสียหายส่วนแรก คุ้มครองบุคคลภายนอก วงเงินประกันตัว ราคาปกติ * ราคาพิเศษ
ชีวิต ทรัพย์สิน
นำสิน (ไม่เกิน 125 c.c.)-เฉพาะใช้รับ-ส่งสิ่งของเท่านั้น

นำสิน (ไม่เกิน 125 c.c.)-เฉพาะใช้รับ-ส่งสิ่งของเท่านั้น

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ไม่มีประกันตัวรถ
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 2,350.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ นำสิน (ไม่เกิน 125 c.c.)-เฉพาะใช้รับ-ส่งสิ่งของเท่านั้น

นำสิน (ขนาดรถ 126 - 250 c.c.)-เฉพาะใช้รับ-ส่งสิ่งของเท่านั้น

นำสิน (ขนาดรถ 126 - 250 c.c.)-เฉพาะใช้รับ-ส่งสิ่งของเท่านั้น

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ไม่มีประกันตัวรถ
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 2,550.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ นำสิน (ขนาดรถ 126 - 250 c.c.)-เฉพาะใช้รับ-ส่งสิ่งของเท่านั้น

นำสิน (ไม่เกิน 125 c.c.)-เฉพาะใช้รับ-ส่งสิ่งของเท่านั้น

นำสิน (ไม่เกิน 125 c.c.)-เฉพาะใช้รับ-ส่งสิ่งของเท่านั้น

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ไม่มีประกันตัวรถ
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 2,650.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ นำสิน (ไม่เกิน 125 c.c.)-เฉพาะใช้รับ-ส่งสิ่งของเท่านั้น

นำสิน (ขนาดรถ 126 - 250 c.c.)-เฉพาะใช้รับ-ส่งสิ่งของเท่านั้น

นำสิน (ขนาดรถ 126 - 250 c.c.)-เฉพาะใช้รับ-ส่งสิ่งของเท่านั้น

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ไม่มีประกันตัวรถ
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 2,850.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ นำสิน (ขนาดรถ 126 - 250 c.c.)-เฉพาะใช้รับ-ส่งสิ่งของเท่านั้น

อาคเนย์-ไม่เกิน 125 ซีซี

อาคเนย์-ไม่เกิน 125 ซีซี

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ไม่มีประกันตัวรถ
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 3,023.00 บาท

 

อาคเนย์-ไม่เกิน 125 ซีซี อาคเนย์-ไม่เกิน 125 ซีซี (รวม พรบ.) -       -       100,000 200,000 300,000 3,023.00 3,023.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ อาคเนย์-ไม่เกิน 125 ซีซี

อาคเนย์-ไม่เกิน 150 ซีซี

อาคเนย์-ไม่เกิน 150 ซีซี

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ไม่มีประกันตัวรถ
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 3,223.00 บาท

 

อาคเนย์-ไม่เกิน 150 ซีซี อาคเนย์-ไม่เกิน 150 ซีซี (รวม พรบ.) -       -       100,000 200,000 300,000 3,223.00 3,223.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ อาคเนย์-ไม่เกิน 150 ซีซี

อาคเนย์-เกิน 150 ซีซี

อาคเนย์-เกิน 150 ซีซี

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ไม่มีประกันตัวรถ
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 3,438.07 บาท

 

อาคเนย์-เกิน 150 ซีซี อาคเนย์-เกิน 150 ซีซี (รวม พรบ.) -       -       100,000 200,000 300,000 3,438.07 3,438.07

สิ้นสุดสำหรับรายการ อาคเนย์-เกิน 150 ซีซี

 • 1
หน้า:

หมายเหตุ: ราคาปกติ* เป็นค่าประกันภัยปกติจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ (พร้อมค่าธรรมเนียม/อากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังที่ปรากฎบนกรมหน้าเอกสารธรรม์ในแต่ละฉบับ
                        ราคาพิเศษ เป็นค่าประกันภัยพร้อมส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อกรมธรรม์จากทูเดย์อินชัวร์เท่านั้น ซึ่งรวมค่าธรรมเนียม/อากร และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว


ประกันภัยรถยนต์ทั้งหมด

รู้จักประกันภัยรภยนต์ก่อนตัดสินใจ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3, ประกันภัย พรบ.
วิธีการสั่งซื้อประกันภัยรถยนต์ วิธีการชำระเงินค่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ วิธีการจัดส่งกรมธรรม์ เครือข่ายประกันภัยรถยนต์อันดับ1ของ Google ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 3120101197547 ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5104006215