ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 รถตู้

เลือกประเภทประกันภัย

เลือกบริษัทประกันภัย

เลือกรายการเปรียบเทียบ เรียงลำดับ: เรียงแบบบรรทัด เรียงแบบบล็อก
รายละเอียด ทุนประกัน เสียหายส่วนแรก คุ้มครองบุคคลภายนอก วงเงินประกันตัว ราคาปกติ * ราคาพิเศษ
ชีวิต ทรัพย์สิน
นวกิจ - TOYOTA ALPHARD (X145) อายุรถ 2 ปี ทุน 1,200,000

นวกิจ - TOYOTA ALPHARD (X145) อายุรถ 2 ปี ทุน 1,200,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 1,200,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 1,200,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 21,500.00 บาท

 

นวกิจ - TOYOTA ALPHARD (X145) อายุรถ 2 ปี ทุน 1,200,000 นวกิจ - TOYOTA ALPHARD (X145) อายุรถ 2 ปี ทุน 1,200,000 1,200,000 -       500,000 1,000,000 200,000 22,500.00 21,500.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ นวกิจ - TOYOTA ALPHARD (X145) อายุรถ 2 ปี ทุน 1,200,000

นวกิจ (ห้าง) - TOYOTA ALPHARD (X144) อายุรถ 2 ปี ทุน 1,200,000

นวกิจ (ห้าง) - TOYOTA ALPHARD (X144) อายุรถ 2 ปี ทุน 1,200,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 1,200,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 1,200,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 22,900.00 บาท

 

นวกิจ (ห้าง) - TOYOTA ALPHARD (X144) อายุรถ 2 ปี ทุน 1,200,000 นวกิจ (ห้าง) - TOYOTA ALPHARD (X144) อายุรถ 2 ปี ทุน 1,200,000 1,200,000 -       500,000 1,000,000 200,000 24,000.00 22,900.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ นวกิจ (ห้าง) - TOYOTA ALPHARD (X144) อายุรถ 2 ปี ทุน 1,200,000

คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,000,000

คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,000,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 2,000,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 2,000,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 30,900.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,000,000

คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,100,000

คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,100,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 2,100,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 2,100,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 30,900.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,100,000

คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,200,000

คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,200,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 2,200,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 2,200,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 30,900.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,200,000

คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,300,000

คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,300,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 2,300,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 2,300,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 30,900.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,300,000

คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,400,000

คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,400,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 2,400,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 2,400,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 30,900.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,400,000

คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,500,000

คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,500,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 2,500,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 2,500,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 30,900.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,500,000

คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,600,000

คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,600,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 2,600,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 2,600,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 32,700.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,600,000

คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,700,000

คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,700,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 2,700,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 2,700,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 32,700.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,700,000

คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,800,000

คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,800,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 2,800,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 2,800,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 32,700.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,800,000

คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,900,000

คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,900,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 2,900,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 2,900,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 32,700.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,900,000

คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 3,000,000

คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 3,000,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 3,000,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 3,000,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 32,700.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 3,000,000

คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 3,100,000

คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 3,100,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 3,100,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 3,100,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 32,700.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 3,100,000

คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 3,200,000

คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 3,200,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 3,200,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 3,200,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 32,700.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 3,200,000

คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 3,300,000

คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 3,300,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 3,300,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 3,300,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 32,700.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 3,300,000

คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 3,400,000

คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 3,400,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 3,400,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 3,400,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 32,700.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 3,400,000

คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 3,500,000

คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 3,500,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 3,500,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 3,500,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 32,700.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ คุ้มภัยโตเกียวมารีน - TOYOTA ALPHARD (MPV SABAI) อายุรถ 2 ปี ทุน 3,500,000

ทิพย - TOYOTA ALPHARD (Exclusive VAN) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,000,000

ทิพย - TOYOTA ALPHARD (Exclusive VAN) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,000,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 2,000,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 2,000,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 34,400.00 บาท

 

ทิพย - TOYOTA ALPHARD (Exclusive VAN) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,000,000 ทิพย - TOYOTA ALPHARD (Exclusive VAN) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,000,000 2,000,000 -       1,000,000 5,000,000 500,000 36,207.00 34,400.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ ทิพย - TOYOTA ALPHARD (Exclusive VAN) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,000,000

ชับบ์สามัคคี - TOYOTA ALPHARD (LUXURY) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,000,000

ชับบ์สามัคคี - TOYOTA ALPHARD (LUXURY) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,000,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 2,000,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 2,000,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 35,000.00 บาท

 

ชับบ์สามัคคี - TOYOTA ALPHARD (LUXURY) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,000,000 ชับบ์สามัคคี - TOYOTA ALPHARD (LUXURY) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,000,000 2,000,000 -       1,000,000 5,000,000 300,000 37,210.00 35,000.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ ชับบ์สามัคคี - TOYOTA ALPHARD (LUXURY) อายุรถ 2 ปี ทุน 2,000,000

หน้า:

หมายเหตุ: ราคาปกติ* เป็นค่าประกันภัยปกติจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ (พร้อมค่าธรรมเนียม/อากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังที่ปรากฎบนกรมหน้าเอกสารธรรม์ในแต่ละฉบับ
                        ราคาพิเศษ เป็นค่าประกันภัยพร้อมส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อกรมธรรม์จากทูเดย์อินชัวร์เท่านั้น ซึ่งรวมค่าธรรมเนียม/อากร และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว


ประกันภัยรถยนต์ทั้งหมด

รู้จักประกันภัยรภยนต์ก่อนตัดสินใจ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3, ประกันภัย พรบ.
วิธีการสั่งซื้อประกันภัยรถยนต์ วิธีการชำระเงินค่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ วิธีการจัดส่งกรมธรรม์ เครือข่ายประกันภัยรถยนต์อันดับ1ของ Google ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 3120101197547 ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5104006215