ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

รู้จักประกันภัยรถยนต์ประเภท พรบ.

ข้อมูลทั่วไป

ประกันภัยรถยนต์ประเภท พรบ. เป็นประกันภัยภาคบังคับที่กฎหมายกำหนดให้ยานพาหนะทางบกทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ต้องทำประกันภัยประเภทนี้เพื่อให้ความคุ้มครองกับตัวบุคคลที่ได้รับผลจากอุบัติเหตุ โดยไม่คำนึงถึงว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่กระทำความผิดหรือไม่ ซึ่งกฎหมายจะให้ความคุ้มครองต่อตัวคู่กรณีและผู้เอาประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ในรูปแบบของเงินชดเชยและค่ารักษาพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภท1

ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (คู่กรณี)

ซ่อมรถของผู้เอาประกัน

คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (1)

รถยนต์และทรัพย์สินของคู่กรณี

คุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหาย

รักษาพยาบาลผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร (1)

คุ้มครองกรณีรถยนต์เกิดไฟไหม้

วงเงินประกันตัว (สำหรับผู้ขับขี่) (1)

(1) ตามความคุ้มครองตามที่ปรากฎในอนุสัญญาความคุ้มครองแนบท้ายของแต่ละแพกเกจ ซึ่งอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริษัทผู้รับประกัน

ข้อมูลอื่นๆ

กลุ่มรถยนต์ที่เหมาะสมสำหรับประกันภัยประเภทนี้

กฎหมายกำหนดให้ยานพาหนะทางบกทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ต้องทำประกันภัยประเภทนี้

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท พรบ. จะมีอัตราเบี้ยประกันภัยแบบกำหนดตายตัว ซึ่งไม่สามารถเพิ่มความคุ้มครองต่างๆได้เหมือนประกันภัยประเภทอื่นๆ โดยทั่วไปผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมมักจะซื้อประกันภัยนี้ควบคู่กับประกันภัยประเภทอื่นๆ ซึ่งจะได้รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 16% สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อตรงกับเรา
- ประกันภัย พรบ. สำหรับรถเก๋ง ทั้งหมด 2 รายการ อัตราเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 627.21 - 645.00 บาท
- ประกันภัย พรบ. สำหรับรถกระบะบรรทุก ทั้งหมด 2 รายการ อัตราเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 940.28 - 967.00 บาท
- ประกันภัย พรบ. สำหรับรถตู้โดยสารบุคคล ทั้งหมด 1 รายการ อัตราเบี้ยประกันภัย 1,160.35 บาท
- ประกันภัย พรบ. สำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ทั้งหมด 4 รายการ อัตราเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 161.57 - 645.21 บาท

เอกสารประกอบการขอทำประกันภัย

รถยนต์ที่ต้องการทำประกันภัยประเภท พรบ. จะต้องใช้เอกสารเพื่อทำสัญญาดังต่อไปนี้
- สำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน (กรณีชื่อผู้เอาประกันไม่ตรงกับรายการจดทะเบียน)
- สำเนาเอกสารซื้อขายรถ (กรณีรถจดทะเบียนใหม่ หรือรถเปลี่ยนมือ)

**รถยนต์ที่ทำประกันภัยประเภททุก จะได้รับสิทธิส่วนลดเพิ่มจากทูเดย์อินชัวร์ สูงสุด 16% (ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัย ดูตาราง)**