ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัย

บริษัทประกันภัย
ประเภทกรมธรรม์
ชื่อชุดกรมธรรม์
เบี้ยประกันเริ่มต้น
เบี้ยประกันราคาพิเศษ
อาคเนย์ประกันภัย
ที่อยู่อาศัย
อาคเนย์สรรพภัย
1,495.86
1,495.86
 
ที่อยู่อาศัย
แบบประหยัด
645.00
645.00
 
ที่อยู่อาศัย
"บ้านศรีสุข"
645.00
645.00
 
ร้านค้า/SMEs
"บ้านมั่งมี"
645.00
645.00
 
ร้านค้า/SMEs
อาคเนย์สรรพภัย
1,665.99
1,665.99
กรุงเทพประกันภัย
ที่อยู่อาศัย
650.00
650.00
 
ที่อยู่อาศัย
แบบประหยัด
646.00
646.00
 
สถานประกอบการ
สถานประกอบการ
1,290.00
1,290.00
 
ประกันภัยรถยนต์
1,900.00
1,900.00
โตเกียวมารีนศรีเมือง
ที่อยู่อาศัย
800.00
800.00

เงื่อนไขการขอทำประกันภัย

ที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์สินที่มีลักษณะเพื่อใช้งาน เช่น อาคาร สำนักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อท่านเจ้าของทรัพย์สินนั้น โดยเราจะพบว่าภัยที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของเรา และสร้างความเสียหายในมูลค่าที่สูงมากนั้น จะเป็นเรื่องของการเกิดเพลิงไหม้

การทำประกันอัคคีภัยเป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายอันเนื่องจากไฟไหม้ หรือภัยเพิ่มเติมอื่นๆ ต่อทรัพย์ที่เอาประกันภัย เพื่อให้ความคุ้มครองต่อเจ้าของทรัพย์สินที่มีการจัดทำประกันอัคคีภัย และเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการทำประกันภัยที่สอดคล้องกับการสภาพความเสี่ยงของตน จึงมีความจำเป็นที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นต่างๆ ของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

รายละเอียดและเงื่อนไขการของประกัน

การประกันอัคคีภัยเป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากไฟไหม้ หรือภัยเพิ่มเติมอื่นๆ ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น ภัยน้ำท่วม, ภัยลมพายุ, ภัยระเบิด ฯลฯ โดยสามารถใช้ได้กับทรัพย์สินทุกลักษณะที่มีการจัดทำประกันภัย เช่น ที่อยู่อาศัย, อาคาร, สำนักงาน, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

ความคุ้มครองความเสียหายที่สืบเนื่องจากไฟไหม้ ซึ่งหมายถึงความเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงจากไฟไหม้ จะได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกาใช้น้ำดับไฟ, สิ่งของที่แตกหักเนื่องจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกรุยทางเข้าไปดับเพลิง, ความเสียหายที่ถูกระเบิด เพื่อป้องกันมิให้ไฟขยายตัว, ความเสียหายจากควัน หรือการถูกลนจนเกรียม, ความเสียหายจากสิ่งที่พังของกำแพง หรือการหล่นลงมาของชิ้นส่วนอาคารที่ถูกไฟไหม้, ทรัพย์สินสูญหายขณะเกิดไฟไหม้ หรือหลังจากเกิดไฟไหม้

ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

ความคุ้มครองสำหรับภัยพื้นฐาน
ความคุ้มครองสำหรับภัยเพิ่มเติม
ไฟไหม้
ลมพายุ
ฟ้าผ่า
ลูกเห็บ
แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่าง
ระเบิด
   หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น
อากาศยาน
 
ยวดยานพาหนะ
 
ควัน
 
แผ่นดินไหว
 
น้ำท่วม
 
เหตุเนื่องจากน้ำ
 
จลาจลและนัดหยุดงาน
 
การกระทำอย่างป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย
 
การลุกไหม้หรือการระเบิด
 
เหตุที่มีต่อเครื่องไฟฟ้า


การกำหนดจำนวนเงินเอาประกัน


ในการทำประกันภัยผู้เอาประกันภัย ควรแจ้งจำนวนเงินที่จะเอาประกันภัยให้ถูกต้องตามมูลค่าที่แท้จริง ณ. เวลาที่ทำประกันภัย ไม่ควรสูงกว่า (over insured) หรือต่ำกว่า (under insured) มูลค่าที่แท้จริงในขณะนั้น เพราะจะทำให้ผู้เอาประกันเสียผลประโยชน์ คือ เมื่อเกิดเหตุทางบริษัทประกันภัยจะจ่ายชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยสูงสุดไม่เกินมูลค่าที่แท้จริงเท่านั้น หรือถ้าผู้เอาประกันภัยกำหนดจำนวนเงินเอาประกันไว้ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง หากเกิดความเสียหายจะทำให้ผู้เอาประกันได้รับค่าสินไหมทดแทนไม่เต็ม จำนวน (เฉลี่ยตามสัดส่วนการเอาประกันภัย) และเป็นภาระแก่ผู้เอาประกันภัยที่จะต้องชดเชยความเสียหายส่วนที่เหลือเอง


ประกันภันทั้งหมด
รู้จักประกันภัยรภยนต์ก่อนตัดสินใจ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3, ประกันภัย พรบ.
วิธีการสั่งซื้อประกันภัยรถยนต์ วิธีการชำระเงินค่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ วิธีการจัดส่งกรมธรรม์ เครือข่ายประกันภัยรถยนต์อันดับ1ของ Google ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 3120101197547 ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5104006215