ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข้อมูลเกี่นยวกับทูเดย์อินชัวร์

ประวัติความเป็นมา

กรมธรรม์ประกันภัยเป็นเอกสารสัญญาว่าด้วยข้อตกลงด้านการรับประกัน ระหว่างผู้รับประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยกับผู้เอาประกันภัยหรือผู้ซื้อประกัน กรมธรรม์ประกันภัยนี้เกี่ยวข้องกับข้อบัญญัติ กฎหมาย และ พรบ.ต่างๆ หลายฉบับ โดยข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยนั้นมักจะมีการบันทึกข้อความที่ใช้ภาษาทางกฎหมาย ทำให้ถูกกล่าวว่า "ประกันภัยเป็นเรื่องที่ยากในการทำความเข้าใจ" เนื่องจากข้อความต่างๆในกรมธรรม์ประกันภัยมีการใช้ภาษาที่ทำความเข้าใจได้ยาก ทำให้ผู้ทำประกันภัยจำนวนมากมักจะมองข้ามข้อความที่บันทึกในสัญญากรมธรรม์ ผู้ทำประกันภัยจึงไม่มีความรู้ความเข้าใจในสัญญาดังกล่าวจึงมักถูกนายหน้าหรือตัวแทนบางส่วนอาศัยช่องทางเหล่านี้เอารัดเอาเปรียบ

ในปี 2007 กลุ่มผู้บริหารโบรคเกอร์และกลุ่มนายหน้าประกันภัยกลุ่มหนี่งมีแนวคิดร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดร่วมกันก่อตั้งเครือข่ายเพื่อที่จะให้ความรู้แก่ผู้เอาประกันภัยและไม่ตกเป็นเหยื่อนายหน้าหรือตัวแทนที่คอยเอารัดเอาเปรียบ ปลายปี 2007 จึงมีความเห็นร่วมกันที่จะลงทะเบียนเปิดเป็นเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มสมาชิกและผู้เยี่ยมชมและยังอำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อกรมธรรม์ประเภทต่างๆให้กับสมาชิก เพื่อให้สมาชิกและผู้เยี่ยมชมสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้ด้านประกันภัยพร้อมๆกับสามารถเลือกซื้อสินค้าในราคาต้นทุนได้อีกด้วย

เส้นทางสู่ความสำเร็จ

ทูเดย์อินชัวร์ได้มีการพัฒนากลุ่มสมาชิกของผู้ซื้อประกันภัย โดยเข้าร่วมกับพันธมิตรด้านการประกันภัยและร่วมพัฒนาเครือข่ายประกันภัยโดยใช้ทฤษฎีการตลาดแบบ MLM เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดให้กลุ่มสมาชิกสามารถก้าวสู่ธุรกิจนายหน้าประกันภัยแบบมืออาชีพได้ ในปัจจุบันเครือข่ายสมาชิกของทูเดย์อินชัวร์มีอัตราขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็ว เรามีเครือข่ายของผู้ซื้อประกันภัยและเครือข่ายตัวแทนแบบ MLM กว่า 2,000 คนทั่วประเทศ

เส้นทางสู่ความสำเร็จ
เส้นทางสู่ความสำเร็จขัันที่1

กลุ่มผู้บริหารโบรคเกอร์และกลุ่มนายหน้าประกันภัยกลุ่มหนี่งมีแนวคิดร่วมกันร่วมกันก่อตั้งเครือข่ายเพื่อที่จะให้ความรู้แก่ผู้เอาประกันภัย และได้ร่วมกันลงทะเบียนเปิดเป็นเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มสมาชิกและ ผู้เยี่ยมชม เพื่อให้สมาชิกและผู้เยี่ยมชมสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้ด้านประกันภัย พร้อมๆกับสามารถเลือกซื้อประกันภัยในราคาต้นทุนได้อีกด้วย

เส้นทางสู่ความสำเร็จขัันที่2

เพิ่มศักยภาพด้านการตลาดโดยอาศัยหลักการตลาดแบบ MLM เพื่อให้กลุ่มสมาชิกสามารถก้าวสู่ธุรกิจนายหน้าประกันภัยแบบมืออาชีพ นับตั้งแต่ปี 2008 ทูเดย์อินชัวร์ได้มีการพัฒนาเครือข่ายสมาชิกเพื่อรองรับขยายตัวและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เส้นทางสู่ความสำเร็จขัันที่3

พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันภัยเพื่อรองรับธุรกรรมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเปิดเว็บไซต์ TodayInsure.com อย่างเป็นทางการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มสมาชิกและผู้เยี่ยมชมทั่วไปด้านฐานข้อมูลและการสั่งซื้อกรมธรรม์ประเภทต่างๆ

เส้นทางสู่ความสำเร็จขัันที่4

ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเว็บไซต์อันดับ 1 ของไทยด้าน"การประกันภัยรถยนต์"จาก google:กูเกิ้ล (เว็บสืบค้นที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก / คำสืบค้นหลัก: ประกันภัยรถยนต์) ปัจจุบันเครือข่ายการให้บริการด้านออนไลน์ของทูเดย์อินชัวร์ (todayinsure.com) เป็นเครือข่ายอันดับ 1 ของไทยที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมสูงสุดมากกว่า 20,000 คน/เดือน และมีจำนวนหน้าการเข้าชมมากกว่า 100,000 หน้า/เดือน


เครือข่ายสมาชิกทูเดย์อินชัวร์
ประกันภันทั้งหมด
เครือข่ายประกันภัยรถยนต์อันดับ1ของ Google ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 3120101197547 ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5104006215