ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

เครือข่ายสำหรับตัวแทน

ข้อมูลทั่วไป

ทูเดย์อินชัวร์มีแนวคิดการรวมป็นกลุ่มของผู้ซื้อและตัวแทนประกันภัยเพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองกับบริษัทประกันภัยคู่สัญญา เพื่อให้ผู้ซื้อและตัวแทนได้รับผลตอบแทนสูงสุด แนวคิดนี้ได้ถูกถูกถ่ายทอดเป็นรูปแบบของการสร้างเครือข่ายของผู้ซื้อประกันภัย ผนวกกับเครือข่ายแบบ MGM เพื่อสนับสนุนผู้ซื้อประกันภัยได้รับประโยชน์สูงสุด และตัวแทนขายประกันภัยก็ได้รับผลตอบแทนจากการทำธุรกิจประกันภัยควบคู่กัน ซึ่งปัจจุบันเครือข่ายของผู้ซื้อและตัวแทนมีอัตราขยายอย่างรวดเร็ว มีสมาชิกเครือข่ายทั่วประเทศ รวมมากกว่า 2,000 คน

อัตราผลตอบแทนและส่วนลดต่างๆ

ทูเดย์อินชัวร์นำแนวคิดการทำเครือข่ายแบบ MGM เพื่อสนับสนุนผู้ซื้อหรือตัวแทนขายที่ต้องการมีรายได้จากการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย หรือต้องการทำธุรกิจตัวแทนประกันภัย โดยทูเดย์อินชัวร์เลือกเครือข่ายแบบ MGM ให้ผลตอบแทนและความสะดวกสบายในการทำเครือข่ายสูงสุด

เครือข่ายประกันภัยที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า

- ผลตอบแทนสูงสุด 13% สำหรับเครือข่ายแบบ MGM เงื่อนไขผลตอบแทน
- ไม่บังคับเป้าหรือยอดขาย สามารถทำเป็นธุรกิจเสริมได้
- มีบริษัทประกันภัยและประกันวินาศภัยคู่สัญญามากกว่า 20 บริษัท
- ส่วนลดและผลตอบแทนสูง รับโบนัสจากค่าแนะนำและค่าบริหารทีมงาน
- รับผลประโยชน์จากการเครือข่ายตลาดแบบ MGM สูงสุด 5 เปอร์เซ็นต์จากยอดขาย
- รองรับธุรกรรมการเงินหลากหลายรูปแบบ โอนชำระโดยตรง ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือผ่อนชำระเป็นงวด (สูงสุด 10 งวด)
- สามารถเข้ารับการฝึกอบรมด้วยทีมงานมืออาชีพ

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

ท่านสามารถเลือกประเภทของการสมัครสมาชิกได้ 2 ประเภท คือ เครือข่ายแบบ MGM โดยมีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก 250 บาทสำหรับ สมาชิกแบบ MGM

เอกสารที่ใช้การประกอบการสมัครสมาชิก

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 1" จำนวน 1 รูป
4. หน้าบัญชีธนาคาร
5. แบบฟอร์มใบสมัคร

สมาชิกทุกท่านจะได้รับ

1. ชุดแฟ้มและเอกสารสำหรับสมาชิก
2. ชุดซีดีบรรยายความรู้ด้านประกันภัย พรบ.ประกันภัยประเภทต่างๆ และระบบเครือข่าย MGM
3. เอกสารวิธีการคำนวณเบี้ยประกันภัย
4. สิทธิเข้ารับการอบรมความรู้ด้านการประกันภัย


เครือข่ายสมาชิกทูเดย์อินชัวร์
ประกันภันทั้งหมด
เครือข่ายประกันภัยรถยนต์อันดับ1ของ Google ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 3120101197547 ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5104006215