ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

สื่อสารองค์กร--ทูเดย์อินชัวร์

การยอมรับและการรับรอง

ทูเดย์อินชัวร์เป็นแกนหลักด้านการส่งเสริมเครือข่ายผู้ซื้อประกันภัยนับตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นมาเราสามารถพัฒนาคุณภาพของงานการให้บริการควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพในการตลาดของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเราเป็นที่ยอมรับและได้รับการรับรองโดยหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานในระดับสากลหลายๆแห่ง ดังนี้

ได้รับการรับรองจาก คปภ.

ได้รับการรับรองโดย คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกันภัย กรมการประกันภัย (ใบอนุญาตเลขที่:5104006215) ให้สามารถดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยการขนส่ง ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของใบอนุญาตโดยตรงได้ที่ คปภ.

หมายเหตุ: การตรวจสอบใบอนุญาตจาก คปภ.แบบออนไลน์ ต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
- ระบุใบอนุญาตเลขที่ 5104006215
- เลือกประเภทของสมาชิก นายหน้าประกันวินาศภัย

ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ในการทำธุรกรรมด้านประกันภัยแบบออนไลน์ กระทรวงพาณิชย์ได้มีการบัญญัติไว้ว่าต้องขออนุณาตในลักษณะธุรกิจเฉพาะ(ธุรกิจประกันภัยเท่านั้น) ดังนั้นทูเดย์อินชัวร์จึงได้ยื่นขอจดทะเบียนโดยตรงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อขออนุญาตประกอบธุรกรรมประกันภัยแบบออนไลน์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้สนใจทำประกันภัยผ่านเว็บไซต์ทูเดย์อินชัวร์ และเพื่อเป็นการรองรับกฎหมายว่าการทำประกันภัยผ่านโบรคเกอร์หรือนายหน้าในรูปแบบออนไลน์ (ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้)

หมายเหตุ: การตรวจสอบใบอนุญาตจากกรมธุรกิจการค้าต้องระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้
- ใบอนุญาตเลขที่ 3120101197547
- ชื่อผู้ประกอบการ ประกันวินาศภัยตรงใจ
- ชื่อของเว็บไซต์ todayinsure.com
- ประเภทของธุรกิจ เกี่ยวกับประกันภัย

ได้รับการจัดอันดับสูงสุดจากกูเกิ้ล

ทูเดย์อินชัวร์ก้าวสู่การเป็นอันดับ 1 จากการจัดอันดับของเว็บไซต์กูเกิลซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก จากตำสืบค้น "ประกันภัยรถยนต์" และปัจจุบันเครือข่ายการประกันภัยออนไลน์ของทูเดย์อินชัวร์ (todayinsure.com, trueinsure.com, insurebroker.net) ได้ก้าวสู่การเป็นเว็บไซต์เครือข่ายประกันภัยยอดนิยมที่มีผู้เยี่ยมชมสูงสุดมากกว่า 20,000 คน/เดือน และมีจำนวนหน้าการเข้าชมมากกว่า 100,000 หน้า/เดือน

เครือข่ายประกันวินาศภัยภัยออนไลน์อันดับ 1 ของไทย
- ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ http://www.todayinsure.com


เครือข่ายสมาชิกทูเดย์อินชัวร์
ประกันภันทั้งหมด
เครือข่ายประกันภัยรถยนต์อันดับ1ของ Google ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 3120101197547 ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5104006215