ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

คปภ.ถก จ่ายเคลม โควิด HI-CI เป็นรายกรณี

ประชุมหาข้อสรุป จ่ายเคลม "ผู้ป่วยใน" กรณี Hospitel โรงพยาบาลสนาม ส่วนการรักษาประเภทอื่น อนุโลมกรณีที่จำเป็น

คปภ.ถก จ่ายเคลม โควิด HI-CI เป็นรายกรณี

มีนาคม

9

คปภ. ประชุมหาข้อสรุป แนวทางการจ่ายเคลมแบบ Home Isolation โดยเห็นว่าควรพิจารณาอนุโลมจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวัน ในกรณีที่จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัย โดยอ้างอิงจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจาก HI (Home Isolation) , CI (Community Isolation) และ Hotel Isolation เพิ่งจะมีขึ้น หลังจากที่มีการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ และประกันภัยโควิดแล้ว

กรณีที่เกิดข้อถกเถียงกันเป็นวงกว้าง กับเหตุกรณีโรงพยาบาลเอกชนมีการปฏิเสธรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด หากไม่เข้าตามหลักเกณฑ์ “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข” เนื่องจากเกรงว่าบริษัทประกันภัยจะปฏิเสธการจ่ายสินไหมทดแทน สำหรับความคุ้มครอง “ผู้ป่วยใน” เพราะการตีความไม่ตรงกัน ทำให้ส่งผลกับผู้ป่วยที่ทำประกันภัย ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก

• หากมีการ admit เป็น "ผู้ป่วยใน" ในสถานพยาบาล หรือ Hospitel หรือ โรงพยาบาลสนาม แล้ว บริษัทประกันภัยจะต้องให้ความคุ้มครอง เพราะเป็นกรณีที่สอดคล้องกับเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

• ผู้ป่วยในระยะแพร่เชื้อ จำเป็นต้องแยกจากคนอื่น "ในสถานพยาบาล ณ ที่พำนักของผู้ป่วย" (Home Isolation : HI) เพิ่งจะมีขึ้นหลังจากที่มีการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ และประกันภัยโควิด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัย จึงเห็นว่าควรมีการพิจารณาอนุโลมจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยรายวัน ให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่รักษาตัวแบบ HI หรือ CI ในกรณีที่จำเป็น

ในขณะที่มีการ กำหนดเงื่อนไข ในกรมธรรม์ประกันภัย ยังไม่มีกรณีของ HI , CI และ Hotel Isolation ซึ่งการให้ความคุ้มครองที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัย จะกระทบต่อการคิดอัตราเบี้ยประกันภัย และยังกระทบกับสัญญาประกันภัยต่อ ที่บริษัทประกันภัยไทยทำไว้กับบริษัทรับประกันภัยต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยทางสำนักงาน คปภ. จะร่วมหารือกับกระทรวงสาธารณสุข ภาคธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

เครดิต: สยามอินชัวร์ นิวส์

ที่มา : ทูเดย์อินชัวร์