ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

กรุงเทพประกันภัย สภาพคล่องเพียงพอจ่าย แม้ยอดเคลมพุ่ง

กรุงเทพประกันภัย สามารถจัดการสินไหมทดแทนได้ เงินกองทุนที่สามารถนำมาใช้ได้ กว่า 31,700 ล้านบาท พบการปลอมแปลง แก้ไขข้อมูลเอกสารเบิกเคลม

กรุงเทพประกันภัย สภาพคล่องเพียงพอจ่าย แม้ยอดเคลมพุ่ง

กุมภาพันธ์

14

กรุงเทพประกันภัย เปิดเผย ยังคงสามารถบริหารจัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ แม้ยอดเคลมสินไหมทดแทน ในเดือนมกราคม 2565 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า จาก 160 เคลมต่อวัน เป็นกว่า 360 เคลมต่อวัน โดยเงินกองทุนที่จะสามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด (Total Capital Available) มีจำนวนกว่า 31,700 ล้านบาท (ประเมินไว้ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564)

ปัจจุบัน กรมธรรม์ประกันภัยโควิด “เจอจ่ายจบ” ของบริษัทฯ เหลืออยู่ จำนวน 1.1 ล้านกรมธรรม์ สิ้นสุดในเดือนเมษายน 2565 ซึ่งบริษัทฯ เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านสินไหมทดแทน ประกันภัยโควิด ไว้ 3 ระดับ คือ

• กรณีที่มีผู้ติดเชื้อโควิด 16,000 คนต่อวัน บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสูงสุด 3,000 ล้านบาท
• กรณีที่มีผู้ติดเชื้อโควิด 26,000 คนต่อวัน บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสูงสุด 6,000 ล้านบาท
• กรณีที่มีผู้ติดเชื้อโควิด 34,000 คนต่อวัน บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสูงสุด 7,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ตรวจสอบพบว่า มีการปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูล เอกสารเบิกเคลมค่าสินไหมทดแทน เช่น ใบรับรองผลการตรวจ RT-PCR ดังนั้นบริษัทฯ ต้องมีความระมัดระวัง และมีการตรวจสอบละเอียดมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายต่อไป

เครดิต: prachachat.net

ที่มา : ทูเดย์อินชัวร์