ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

ผู้ประสบภัยจากรถ จะได้รับความคุ้มครองตาม ประกันภัย พ.ร.บ. ทุกคน

รถที่ใช้งานบนถนน “ต้องมี ประกันภัย พ.ร.บ.” เนื่องจาก กฎหมายบังคับ “เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ ทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองทันที”

ผู้ประสบภัยจากรถ จะได้รับความคุ้มครองตาม ประกันภัย พ.ร.บ. ทุกคน

พฤศจิกายน

10

ประกันภัย พ.ร.บ. รถ ทุกคัน ต้องมี (ไม่ใช่อยากมีหรือไม่) ?

รถที่ใช้งานบนถนน “ต้องมีประกันภัย พ.ร.บ.” เนื่องจาก กฎหมายบังคับ ให้เจ้าของรถ หรือ ผู้ครอบครองรถทุกคัน ต้องทำ แสดงว่าถ้าไม่มีเราก็ทำผิดกฏหมาย เนื่องจาก ประกันภัย พ.ร.บ. กำหนดว่า “เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ ทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองทันที”

เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ อย่างไรก็ได้รับการคุ้มครอง

เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ประกันภัย พ.ร.บ. จะให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ การคุ้มครองสูงสุดกรณีเสียชีวิต 500,000 บาท กรณีบาดเจ็บเป็นค่ารักษาพยาบาลสูงสุด ไม่เกิน 80,000 บาท

กรณี ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด จะได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 35,000 บาท กรณีบาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท

กรณี “เสียชีวิต” จะชดใช้ให้กับใครบ้าง ?

เมื่อเกิดแล้ว ผู้ประสบภัย “เสียชีวิต” “พ.ร.บ.” จะชดใช้ให้กับทายาทโดยธรรม โดยบริษัทประกันภัยจะทำการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับ “ทายาทโดยธรรม” ดังนี้

ผู้เสียชีวิตเป็น “สามีหรือภรรยา” (จดทะเบียนสมรส)
จะจ่ายให้กับ “บุตร” , “คู่สมรส” และหรือ “บิดามารดา” ที่ยังมีชีวิตอยู่

ผู้เสียชีวิตเป็น “สามีหรือภรรยา” (ไม่จดทะเบียนสมรส)
ถ้าเป็นฝ่ายชาย เสียชีวิต จะจ่ายให้กับ “บิดามารดา” ที่มีชีวิตอยู่ และ “บุตร” ที่ชอบด้วยกฎหมายตามคำสั่งของศาล

ถ้าเป็นฝ่ายหญิง เสียชีวิต จะจ่ายให้กับ “บุตร” และ “บิดามารดา” ที่ยังมีชีวิตอยู่

ผู้เสียชีวิตเป็น “บุตร” (บิดามารดาจดทะเบียนสมรส)
จะจ่ายให้กับ “บิดาและมารดา” ของบุตรที่เสียชีวิต

ผู้เสียชีวิตเป็น “บุตร” (บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส)
จะจ่ายให้กับ “มารดาของบุตร” เท่านั้น (แต่หากบิดา เป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายตามคำสั่งของศาล จึงมีสิทธิจะได้รับค่าสินไหมทดแทนด้วย)

ดังนั้น เมื่อไหร่ต้องมีการนำรถมาใช้ ผู้ขับขี่ควรระลึกเสมอว่า กรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ของรถต้องมีความความคุ้มครองอยู่ เพื่อให้ตัวของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินถนนมีหลักประกันตามกฎหมาย เพื่อให้ทุกคนที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนได้รับการคุ้มครอง

“คิดไว้ในใจเราว่า ถ้าไม่มี ประกันภัย พ.ร.บ. เราจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นนี้ ทั้งหมด”

เครดิต: สยามอินชัวร์ นิวส์

ที่มา : ทูเดย์อินชัวร์