ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

คปภ. จัดอบรมเรียนรู้ ประกันภัย อเมริกา

คปภ.เจ้าภาพจัดอบรม แนวทางการกำกับดูแลธุรกิจ ประกันภัย ของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อปรับใช้ดูแลบริษัท ประกันภัย ในไทย

คปภ. จัดอบรมเรียนรู้ ประกันภัย อเมริกา

กรกฎาคม
17

เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า คปภ.ได้ร่วมกับสมาคมนายทะเบียน ประกันภัย (National Association of Insurance Commissioners: NAIC) ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดการอบรม/สัมมนา เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลธุรกิจ ประกันภัย ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อ การกำกับดูแลธุรกิจ ประกันภัย แบบรวมกลุ่ม อย่างมีประสิทธิภาพ

ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฯ ได้เรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ จากการศึกษาแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจ ประกันภัย ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีหัวข้อในการบรรยายที่สำคัญ อาทิ การพัฒนาตลาด ประกันภัย ในสหรัฐอเมริกา องค์ประกอบที่สำคัญ สำหรับการกำกับดูแลธุรกิจ ประกันภัย แบบรวมกลุ่ม การกำกับดูแลสถาบันการเงิน ที่มุ่งรักษาเสถียรภาพของภาคการเงินโดยรวม และการกำกับดูแลธุรกิจ ประกันภัย การวิเคราะห์บริษัท ประกันภัย และการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร การจัดการภาวะวิกฤต รวมทั้งการแทรกแซงแผนการปิดกิจการ การฟื้นฟูกิจการ และการแก้ปัญหาสำหรับการดำเนินการข้ามพรมแดน มาตรฐานการกำกับดูแลทางการเงิน และการรับรองคุณภาพ ของระบบงานของ NAIC ตามมาตรฐานสากล เป็นต้น

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรม/สัมมนาฯ กว่า 70 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากสมาคมนายทะเบียน ประกันภัย ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้แทนหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจ ประกันภัย ในเอเชีย รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน คปภ.

ปัจจุบันธุรกิจ ประกันภัย มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้กำกับดูแลธุรกิจ ประกันภัย จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เปิดรับวิทยาการด้านการ ประกันภัย ใหม่ๆ อยู่เสมอ สร้างความเชี่ยวชาญในการกำกับดูแลธุรกิจ ประกันภัย เพื่อให้เกิดความยุติธรรม โปร่งใส เน้นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ ประกันภัย รวมถึงมีแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจ ประกันภัย แบบรวมกลุ่ม อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงในการก้าวสู่การเปิดเสรีธุรกิจ ประกันภัย ในอนาคตอันใกล้ ต่อไป

ที่มา : สยามธุรกิจ