ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

ซื้อกระสอบทรายกั้นน้ำท่วมเบิกประกันภัยได้ สินไหมพุ่งไม่หยุด

กรมธรรม์ประกันภัย IAR หรือแม้แต่กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทั่วไป ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการป้องกัน หากเข้าเงื่อนไขเป็นภัยใกล้ชิด

ซื้อกระสอบทรายกั้นน้ำท่วมเบิกประกันภัยได้ สินไหมพุ่งไม่หยุด

ธันวาคม
30

โดย สยามธุรกิจวันที่ 24 ธันวาคม 2554 เวลา 00:00 น.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีลูกค้าที่ทำประกันภัย และได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ทำหนังสือร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรเข้ามาที่คปภ. เพียงรายเดียวกรณีบริษัทประกันภัยปฏิเสธจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยลูกค้าทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินคุ้มครองบ้านอยู่อาศัย ซึ่งมีเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์คุ้มครองค่าเช่าบ้านไว้ด้วย ซึ่งบ้านลูกค้ารายนี้ถูกน้ำท่วมไม่สามารถอยู่ได้ จึงได้ไปเช่าโรงแรมอยู่จะเบิกค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย แต่บริษัทประกันภัยปฏิเสธไม่จ่าย บอกเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ ทางคปภ. เรียกบริษัทประกันภัยมาคุย บอกต้องจ่ายชดเชยให้กับลูกค้า เพราะอยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ ซึ่งบริษัทประกันภัยยอมรับ และจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับลูกค้าไปแล้ว

นอกจากนี้ ยังมีลูกค้าสอบถามถึงความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยเข้ามา เป็นโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่ได้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม โดยลูกค้าทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial All Risk : IAR) ไว้แล้ว มีค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันน้ำท่วมโรงงาน อาทิ ค่ากระสอบทราย ค่าแรงต่างๆ เป็นต้น กรมธรรม์ที่ซื้อไว้ให้ความคุ้มครองหรือไม่

ตามหลักกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์ประกันภัย IAR หรือแม้แต่กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทั่วไป จะให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจาก การป้องกัน หากเข้าเงื่อนไขเป็นภัยใกล้ชิด ยกตัวอย่างน้ำท่วมครั้งนี้ ต้องเป็นพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมหรือบริเวณรอบๆ ถูกน้ำท่วมแล้ว ลูกค้ามีการลงทุนเพื่อป้องกันทรัพย์สินของตัวเองไม่ให้ถูกน้ำท่วม สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากบริษัทประกันภัยได้หมด ตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดจากการป้องกัน โดยต้องมีหลักฐานใบเสร็จการจ่าย เงินประกอบ

นอกจากนี้ ยังมีลูกค้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง สอบถามถึงความคุ้มครองประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption : BI) ในกรมธรรม์ประกันภัย IAR ที่ซื้อไว้ให้ความคุ้มครองหรือไม่ โดยลูกค้ารายนี้โรงงานไม่ได้ถูกน้ำท่วม แต่คนงานไม่สามารถเข้าไปทำงานได้ เพราะน้ำล้อมรอบโรงงานทำให้ธุรกิจหยุดชะงักไป ซึ่งเคสนี้กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง เพราะตามหลักของการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครอง กรณีธุรกิจได้รับความเสียหายจากภัย อาทิ น้ำท่วม ไฟไหม้ จนไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ ก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้านรายได้

สำหรับค่าเสียหายของธุรกิจประกันวินาศภัยจากน้ำท่วม เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2554 มีภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน ได้รับความเสียหายทุนประกันภัยรวมทั้งสิ้น 794,637 ล้านบาท ประมาณการความเสียหาย 33% หรือ 262,177ล้านบาท แบ่งเป็นภาคอุตสาหกรรมทุนประกันภัย 456,783 ล้านบาท ประมาณการความเสียหาย 50% หรือ 228,392 ล้านบาท และภาคครัวเรือนทุนประกันภัย 337,854 ล้านบาท ประมาณการความเสียหาย 10% หรือ 33,785 ล้านบาท

ที่มา : สยามธุรกิจ