ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

คปภ. สั่งบริษัทประกันภัยรายงานเสียหายน้ำท่วม

คปภ.สั่งบริษัทประกันภัยรายงานการเรียกร้องค่าเสียหายชีวิต-ทรัพย์สิน พร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้านประกันภัยให้กับปชช.ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม

คปภ. สั่งบริษัทประกันภัยรายงานเสียหายน้ำท่วม

กันยายน
24

โดย กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 21 กันยายน 2554 เวลา 14:12 น.

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่เกิดอุทกภัยขึ้นใน 55 จังหวัด ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน สูญเสียชีวิต และทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้

1. ให้บริษัทประกันภัยส่งรายงานถึงจำนวนผู้เอาประกันภัย ที่มาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนด้านชีวิต และทรัพย์สิน
2. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้านการประกันภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยให้บริการรับแจ้งเหตุ ให้คำปรึกษา รวมถึงประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือของสำนักงาน คปภ. ขั้นตอน และเอกสาร หลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผ่านทางสถานีวิทยุ หอกระจายข่าว รวมถึงอาสาสมัครประกันภัย
3. ดำเนินการสำรวจข้อมูลจากบริษัทประกันภัยในพื้นที่ ถึงผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายทั้งชีวิต และทรัพย์สิน เพื่อติดตามเร่งรัดให้บริษัทประกันภัย จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม
4. ประสานเครือข่าย เช่น สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม ในการแจ้งข้อมูลความเสียหาย ของผู้ประกอบการที่จัดให้มีการประกันภัย เพื่อสำนักงาน คปภ. จะเข้าไปช่วยเหลือ
5. ประสานสาขาบริษัทประกันภัย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สมาคมอู่กลางการประกันภัย และสถาบันการศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำ การตรวจสภาพรถที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วม การให้บริการรถลาก และซ่อมแซมรถยนต์ บ้านที่อยู่อาศัย รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้การเกษตร
6. ประสานกรมการขนส่งจังหวัด เพื่อเตรียมการตรวจสภาพรถที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้งจัดทำข้อมูลจำนวนรถที่จดทะเบียนแต่ละประเภท

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน คปภ. ได้ร่วมกับบริษัทประกันภัย หน่วยงานราชการ บริจาคเครื่องอุปโภค/บริโภคให้กับผู้ประสบภัยแล้ว ทั้งนี้ ภายหลังน้ำลด คาดว่าจะมีผู้เอาประกันภัยมาแจ้งความเสียหายจำนวนมาก จึงขอฝากเตือนประชาชนผู้เอาประกันภัย ให้รีบแจ้งความเสียหายด้านการประกันภัย แก่บริษัททันทีภายหลังน้ำลด เพื่อสำนักงาน คปภ. จะเร่งประสานบริษัทพิจารณาดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ทั้งนี้ หากเอกสารการทำประกันภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยสูญหายขณะน้ำท่วม ขอให้ประสานสำนักงาน คปภ. จังหวัดได้ทันที เนื่องจากสำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง มีฐานข้อมูลกลางของผู้เอาประกันภัยทั่วประเทศ ซึ่งพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านการประกันภัยต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันภัย 1186

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ