ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง เปิดอบรมที่ปรึกษาด้านการประกันภัย

คปภ.เปิดอบรมที่ปรึกษาประกันภัย เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพของคนกลางประกันภัย

สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง เปิดอบรม ที่ปรึกษาด้านการประกันภัย รุ่นที่ 1/2554

เมษายน
29

โดย คปภ. วันที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 00:00 น.

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน คปภ. โดยสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ได้จัดทำหลักสูตรที่ปรึกษาประกันภัย (Insurance Advisor) เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพของคนกลางประกันภัยให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน โดยมีหลักสูตรพิเศษที่เป็นมาตรฐานสากล ทั้งทางด้านทักษะความรู้ ด้านการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ กฎหมายประกันภัย ผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั้งชีวิต/วินาศภัย การวางแผนบริหารความเสี่ยงให้กับลูกค้า การให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ด้วยองค์ความรู้และฐานข้อมูลที่ถูกต้องจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อันเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและความน่าเชื่อถือให้กับคนกลางประกันภัยเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง จะเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาด้านการประกันภัย รุ่นที่ 1/2554 ตั้งแต่วันที่ 3-20 พฤษภาคม 2554 และเริ่มอบรมในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2554 โดยผู้ที่สมัครเข้ารับการอบรมจะต้องเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตฯ ทั้งการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย ที่ผ่านการต่ออายุตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป และในใบใดใบหนึ่งต้องผ่านการต่ออายุใบอนุญาตฯครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว จะได้รับสิทธิประโยชน์อาทิ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมบัตรทองตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัย สามารถนำหนังสือรับรองการผ่านหลักสูตรฯ มาขอต่ออายุครั้งที่ 4 และสามารถใช้ทดแทนการอบรมเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life Insurance) และ/หรือ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked Life Policy)

ที่มา : คปภ.