ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

ความเข้าใจเรื่องประกันภัยรถยนต์ ตอนที่ 4

การอธิบายข้อมูลเทคนิคต่างๆ เกร็ดความรู้ รวมถึงความรู้ความเข้าใจเรื่องประกันภัยรถยนต์ (ตอนที่ 4)

ประกันภัยรถยนต์ ความเข้าใจเรื่องประกันภัยรถยนต์ ตอนที่ 4

เมษายน
19

โดย ฝ่ายการตลาด ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม 19 เมษายน 2554 00:00 น.

ความคุ้มครองส่วนที่ 1 คือ ความคุ้มครองตามกรมธรรม์หลัก (ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก, ความเสียหายต่อรถยนต์, รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้) ตอนนี้จะเป็นส่วนของความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

ความคุ้มครองส่วนที่ 2

ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย ซึ่งจะแบ่งเป็นความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยอาจเลือกซื้อเพิ่มเติมได้

- การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
คุ้มครองความบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสารที่อยู่ใน หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์คันเอาประกันภัย หากความบาดเจ็บที่ได้รับเป็นผลให้บุคคลนั้นเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร หรือทุพพลภาพชั่วคราว ซึ่งบริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงินแน่นอน ตามที่เอาประกันภัยไว้

- การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
คุ้มครองความบาดเจ็บจาก อุบัติเหตุ เป็นผลให้บุคคลนั้นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยบริษัทจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทาง การแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่าโรงพยาบาล ตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดของ บริษัทที่ระบุไว้ เฉพาะส่วนที่เกินกว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.)

- การประกันตัวผู้ขับขี่
อุบัติเหตุขึ้นเป็นผลให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่นั้นถูกควบคุมตัวไว้ในคดี อาญา ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล (จนถึงศาลฎีกา) ก็ตาม บริษัทจะต้องทำการประกันตัวผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ขับขี่นั้น โดยไม่ชักช้า ในวงเงินไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้

สำหรับตอนต่อไป ข้อสรุปของความคุ้มครองและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์