ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

ได้ข้อยุติ อู่ อาคเนย์ ลูกค้าซ่อมรถได้

อาคเนย์ ได้ข้อสรุปกับ อู่ โดยลูกค้านำ รถยนต์ เข้าซ่อม ไม่ต้องสำรองจ่าย บริษัททำจ่ายอู่ หลังหรือก่อน ซ่อมเสร็จ 3 วัน

ได้ข้อยุติ อู่ อาคเนย์ ลูกค้าซ่อมรถได้

กุมภาพันธ์

18

คปภ. ได้มีการร่วมประชุมกับ อาคเนย์ประกันภัย โดยมีข้อสรุปเกี่ยวกับการซ่อมของ อู่ประกันภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับอู่และผู้เอาประกันภัย ลูกค้าสามารถซ่อมได้ตามปกติ ผู้เอาประกันภัย ไม่ต้องสำรองจ่าย

ตัวแทนจากบริษัทฯ ยืนยันว่า ปัจจุบันทั้งเรื่องการอนุมัติราคา การติดตามการซ่อม และการจัดอะไหล่ จะไม่เป็นประเด็นปัญหาต่อผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยประสบปัญหา อู่คู่สัญญาปฏิเสธการจัดซ่อมรถยนต์ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน 1726 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ทำความเข้าใจกับอู่ไปแล้ว รวมถึงการกำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหา ดังนี้

1. กำหนดให้ บมจ.อาคเนย์ฯ จ่ายเงินค่าซ่อมให้กับอู่คู่สัญญาภายใน 3 วัน นับแต่วันที่อู่ได้วางบิลกับ บมจ.อาคเนย์ฯ

2. หากอู่คู่สัญญารายใดไม่เชื่อมั่นว่าจะเบิกค่าซ่อมได้หรือไม่ บมจ.อาคเนย์ฯ พร้อมจะจ่ายค่าซ่อมทันทีก่อนจัดซ่อมรถยนต์เสร็จ 3 วันทำการ

ในส่วนของ สมาคมอู่กลางการประกันภัย และ สมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย ได้มีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ให้อู่ที่รับซ่อมรถเสนอราคาและบริษัทฯ คุมราคาพร้อมอนุมัติค่าซ่อมโดยเร็ว แล้วตั้งเบิกให้อู่ซ่อมก่อน จ่ายในนามอู่ซ่อม แล้วส่งภาพการซ่อม อะไหล่คืน ตามหลังในระบบ EMCS เนื่องจาก เป็นกรณีที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนผู้เอาประกันภัย

2. ให้บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาอะไหล่การซ่อมให้แก่อู่

3. ค่าแรงการซ่อมรถที่บริษัทฯ อนุมัติแล้ว ให้สามารถเบิกได้ครั้งเดียว หากมีรายการต่อเนื่อง อู่ซ่อมจะไม่สามารถเบิกค่าแรงเพิ่มภายหลังได้ ในกรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาอะไหล่ อู่สามารถเบิกอะไหล่จากบริษัทฯ เพิ่มเติมได้เป็นระยะ

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อสรุปร่วมกันระหว่างผู้แทนจากอู่ซ่อมรถยนต์ กับ บมจ. อาคเนย์ฯ ดังนี้

1. ให้มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องระหว่าง บมจ. อาคเนย์ฯ สมาคมอู่กลางการประกันภัย และ สมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับผู้เอาประกันภัยที่นำรถเข้าซ่อม

2. ให้ บมจ. อาคเนย์ฯ แจ้งอู่ในเครือของบริษัทฯ ให้รับทราบเกี่ยวกับ แนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับอู่ซ่อมรถยนต์และผู้เอาประกันภัย

3. ให้ บมจ.อาคเนย์ฯ เพิ่มการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ซึ่งทางสำนักงาน คปภ. ได้กำชับให้บริษัทฯ ดำเนินการตามแนวทางของที่ประชุมอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัย โดยให้รายงานความคืบหน้าต่อสำนักงาน คปภ. โดยเร็ว

เครดิต: ryt9.com

ที่มา : ทูเดย์อินชัวร์