ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

คปภ. มอบนโยบาย ยกระดับการ ประกันภัยรถยนต์ เป้าหมายผู้นำอาเซียน

คปภ. สมาคมฯ บ.ประกันภัย พัฒนาระบบการ ประกันภัย​ วางเป้าหมายผู้นำการ ประกันภัยรถยนต์​ ในตลาดอาเซียน

คปภ. มอบนโยบาย ยกระดับการ ประกันภัยรถยนต์ เป้าหมายผู้นำอาเซียน

กุมภาพันธ์
13

เลขาธิการ คปภ. ​เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรม ประกันภัยรถยนต์ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราการเติบโตของเบี้ย ประกันภัย รับสูงขึ้นเป็นลำดับ ประกอบกับในปี 2558 จะมีการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ​โดยจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ ​แรงงาน ​และการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศให้เป็นไปอย่างเสรี ​จึงเป็นโอกาสดีที่อุตสาหกรรม ประกันภัยรถยนต์ ของประเทศไทยจะเติบโตขึ้นไปอีก ​โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และ เวียดนาม) รวมถึงมาเลเซีย​ซึ่งมีพื้นที่ติดกับประเทศไทย ​จึงได้เชิญสมาคมประกันวินาศภัยไทย ​และบริษัทประกันวินาศภัย มาประชุมหารือร่วมกัน​เพื่อดำเนินมาตรการผลักดันให้อุตสาหกรรม ประกันภัย​ไทย​เพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขัน ​เพื่อรองรับความเติบโตของอุตสาหกรรม ​และให้สาธารณชนได้รับการบริการที่ดีขึ้น ​โดยมอบนโยบายดำเนินการ 2 ด้าน คือ

1. ด้านการ ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ ​ให้บริษัท ประกันภัย​เร่งประชาสัมพันธ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทน ผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-Claim) อย่างต่อเนื่อง ​เพื่อให้ประชาชนทราบ ​และใช้สิทธิ​เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ ​ซึ่งจะมีการกำหนดตราสัญลักษณ์ให้กับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ E-Claim ​เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนต่อไป รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการขาย ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ​ให้เป็นแบบ On-Line ​และการรายงานข้อมูลการรับ ประกันภัย​แบบ Real time ​เพื่อให้สามารถรับทราบข้อมูลด้านการ ประกันภัย อย่างรวดเร็ว ​และเกิดประโยชน์ต่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ​ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 นอกจากนี้ยังมอบหมายให้คณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน ทบทวนการเพิ่มความคุ้มครองความเสียหายของการ ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ​ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่แท้จริง

​ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ​ได้มีโครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ​การพัฒนาระบบ ประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ​เช่น​การขยายความคุ้มครองประเภททรัพย์สิน ​เพื่อยกระดับให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

2. ด้านการ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ ตามที่สำนักงาน คปภ. ​ได้เคยมอบนโยบายให้สมาคมประกันวินาศภัยไทย ศึกษาการเปิดเสรีการ ประกันภัยรถยนต์​ในเรื่องอัตราเบี้ย ประกันภัย และอัตราค่าคอมมิสชั่น ​เพื่อให้สะท้อนภาพที่แท้จริงของการดำเนินธุรกิจ ประกันภัย นั้น ผลการศึกษาคาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี 2556 ​และจะสามารถใช้เป็นแนวทางวางแผนการดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนต่อไป สำหรับการเสริมสร้างศักยภาพ ​และประสิทธิภาพในการขยายตัวของธุรกิจ ประกันภัย ​โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจให้เทียบเคียงกับต่างประเทศได้นั้น​ก็จะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

​ทั้งนี้ ​ได้มอบหมายเพิ่มเติมให้สมาคมประกันวินาศภัยไทย​เพิ่มบทบาทในการเป็นศูนย์กลาง ในเรื่องร้องเรียน ​ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาด้านการ ประกันภัย กับบริษัทสมาชิก ​โดยมีเป้าหมายเพื่อยกมาตรฐานการให้บริการประชาชน ​และการประกอบธุรกิจของบริษัทสมาชิก อีกทั้งจะส่งดีต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจ ประกันภัย

ด้านนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า สำหรับการดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ผ่านระบบ E-Claim ​การออก และเสนอขายกรมธรรม์ ประกันภัย​แบบ On-Line ​และการรายงานข้อมูลการรับ ประกันภัย​แบบ Real time นั้น สมาคมฯ รับที่จะไปดำเนินการหารือร่วมกับบริษัทสมาชิก นอกจากนี้ในเรื่องการเปิดเสรีการ ประกันภัยรถยนต์ นั้น สมาคมฯ​ได้จ้างผู้เชี่ยวชาญศึกษาเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งได้มีการหารือร่วมกับสภาธุรกิจ ประกันภัย​ไทย สมาคมประกันชีวิตไทย ​เพื่อจัดทำแผนการเปิดเสรีด้านการ ประกันภัย แบบเป็นขั้นเป็นตอน ​ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชน ​และธุรกิจ ประกันภัย​โดยรวม

ที่มา : อาร์วายทีไนน์