ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

ข่าวดี แรงงานต่างด้าว ทำประกันภัยคุ้มครองการทำงาน มาตรฐานเดียวกับแรงงานไทย

การทำประกันภัยให้แรงงานต่างด้าวมิได้เป็นการบังคับ แต่เป็นการให้ความคุ้มครองดูแลแรงงาน ที่สำคัญทำให้ลูกจ้างเกิดความสบายใจในการทำงาน

ข่าวดี แรงงานต่างด้าว ทำประกันภัยคุ้มครองการทำงาน มาตรฐานเดียวกับแรงงานไทย

กันยายน
28

โดย อาร์วายทีไนน์ วันที่ 27 กันยายน 2554 เวลา 14:36 น.

จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานมีประกาศให้นายจ้าง สถานประกอบการ จัดทำประกันภัยคุ้มครองการทำงานแรงงานต่างด้าว เพื่อให้มีหลักประกันคุ้มครองแรงงานต่างด้าว กรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง โดยให้มีการคุ้มครองในมาตรฐานเดียวกับแรงงานไทย ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน ดังนั้นนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและได้รับอนุญาตทำงาน (กลุ่มจดทะเบียนประวัติ ท.ร.38/1 ปี 2554) สามารถจัดทำประกันภัย เพื่อคุ้มครองแรงงานต่างด้าวกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำงาน โดยมีบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการรับทำประกันภัย เพื่อให้แรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตามการทำประกันภัยให้แรงงานต่างด้าว มิได้เป็นการบังคับแต่อย่างใด แต่เป็นการให้ความสำคัญและให้ความคุ้มครองดูแลแรงงานเหล่านี้ ให้มีหลักประกันในการทำงาน ซึ่งจะเป็นผลดีกับทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ที่สำคัญทำให้ลูกจ้างเกิดความสบายใจในการทำงาน

นายจ้าง สถานประกอบการที่ประสงค์จะทำประกันภัยคุ้มครองการทำงานให้แรงงานต่างด้าวดังกล่าว สามารถติดต่อขอทำประกันภัยให้กับลูกจ้างแรงงานต่างด้าวได้โดยตรงที่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลการประกันภัย ให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมทราบก่อนรับใบอนุญาตทำงาน

ที่มา : อาร์วายทีไนน์