ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

สะกิดผู้ว่าฯจับตาเบี้ยฌาปนกิจ 8 จว. ฝืนกฎหมายทำธุรกิจประกันภัย

สหกรณ์ออมทรัพย์ 8 แห่ง เรียกเก็บเงินสมาชิกแลกคุ้มครองตายทุกกรณี ไม่ใช่ฌาปนกิจสงเคราะห์ เข้าข่ายประกันชีวิต เร่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจสอบ

สะกิดผู้ว่าฯจับตาเบี้ยฌาปนกิจ 8 จว. ฝืนกฎหมายทำธุรกิจประกันภัย

กันยายน
21

โดย สยามธุรกิจ วันที่ 14 กันยายน 2554 เวลา 00:00 น.

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กัดไม่ปล่อย ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศฟันธง สหกรณ์ออมทรัพย์ 8 แห่งที่ตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เรียกเก็บเงินสมาชิกแลกคุ้มครองตายทุกกรณี ไม่ใช่ฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพ.ร.บ. ฌาปนกิจสงเคราะห์แต่เข้าข่ายประกันชีวิต ซึ่งตามกฎหมายต้องมีใบอนุญาตประกันชีวิตเท่านั้นถึงจะทำได้ เตือนสหกรณ์ทั่วประเทศระวัง เลี่ยงไม่ร่วมโครงการ ด้านคปภ.เร่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่งข้อเท็จจริงพฤติกรรมทั้ง 8 แห่ง ก่อนผนึกกำลังตรวจสอบ วงการประกันชีวิตชี้หนังสือของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทำให้เกิดความชัดเจนกับสหกรณ์ทั่วไทย

หลักเกณฑ์ดังกล่าวคล้ายคลึงกับการทำประกันชีวิต อาจเข้าข่ายการทำประกันชีวิต และอาจผิดพ.ร.บ.ฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งต่อมาทางอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ทำหนังสือ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ช่วยตรวจสอบพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายการทำประกันชีวิตหรือไม่ ซึ่งทางคปภ.ก็ได้ตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้เช่นกัน

ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามประเภทกลุ่มอาชีพทั้ง 8 แห่ง ที่ถูกร้องเรียนจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ว่าอาจดำเนินการเข้าข่ายการประกันชีวิตประกอบด้วย

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.)
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ (สสอต.)
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.)
7. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) และ
8. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย (สสอค.)

อย่างไรก็ดีตรวจสอบความคืบหน้าล่าสุดพบว่า อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดเวียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศระบุว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง 8 แห่ง ไม่เป็นไปตามพ.ร.บ.ฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 แต่มีลักษณะการดำเนินงานเข้าข่ายเป็นการประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งผู้ประกอบกิจการประเภทนี้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพ.ร.บ.ประกันชีวิตพ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2551

การออกหนังสือเวียนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ดังกล่าว น่าจะทำให้ชัดเจนขึ้นและสหกรณ์ทุกแห่งต้องระมัดระวัง และควรหลีกเลี่ยงโดยหลักการของสหกรณ์ ไม่สามารถที่จะระบุตัวเลขเงินผลประโยชน์ ที่จะได้รับกรณีเสียชีวิตที่แน่นอนล่วงหน้าได้เหมือนการประกันชีวิต เพราะเงินจำนวนนี้มาจากจำนวนสมาชิกในขณะนั้นคูณด้วยจำนวนเงินที่เรียกเก็บ ซึ่งในกรณีนี้ระบุว่าจะได้ 600,000 บาท ปกติจะเก็บค่าสมาชิกรายละ 20 บาท ดังนั้นก็ต้องมีสมาชิกถึง 30,000 คน ถึงจะกำหนดได้อย่างนั้น แต่เมื่อถึงเวลานั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าสมาชิกมีเท่านี้แน่

อนึ่ง หลังจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่ง เพื่อเตือนสหกรณ์ทางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง 8 แห่งที่ถูกร้องเรียนนำโดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ก็ตอบโต้ด้วยการยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม โดยระบุว่าการกระทำของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งการให้ข่าวต่อสื่อมวลชนและการออกหนังสือเวียนถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายต่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทั่วประเทศเป็นอย่างมาก ถือว่าอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทำการ โดยใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

ที่มา : สยามธุรกิจ