ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

คปภ.จับมือปปง.ยกระดับมาตรฐานการฟอกเงิน

คปภ.จับมือปปง.ยกระดับมาตรฐานการฟอกเงิน เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล

คปภ.จับมือปปง.ยกระดับมาตรฐานการฟอกเงิน

เมษายน
28

โดย โพสต์ทูเดย์ วันที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 10:19 น.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับเเละส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ร่วมกับสำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ร่วมลงนามยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการฟอกเงินเเละการสนับสนุนทางการเงินเเก่การก่อการร้ายให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับเเละส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นไปตามกรอบความร่วมมือภายใต้เเผนยุทธศาสตร์ของชาติ ด้านการป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงินเเละการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินเเก่การก่อการร้าย พ.ศ.2553-2558 ในการเเลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการกระทำอันเป็น หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน การตรวจสอบบริษัทประกันภัยในการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เเละการสนับสนุนทางการเงินเเก่การก่อการร้าย ซึ่งสำนักงานคปภ.จะให้คำปรึกษาด้านข้อมูลเเละข้อกฎหมาย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เเก่ธุรกิจประกันชีวิตเเละธุรกิจประกันวินาศภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล

ที่มา : โพสต์ทูเดย์