ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

คลังยื้อปิดตาย ลิเบอร์ตี้

คลังยื้อปิดลิเบอร์ตี้ รมช.คลังเผยเซ็นคำสั่งไปหลายเดือนแล้ว รอรมว. คลังลงนาม

คลังยื้อปิดตาย ลิเบอร์ตี้

เมษายน
24

โดย สยามธุรกิจ วันที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 00:00 น.

“ดร.มั่น” รมช.คลังเผยเซ็นคำสั่งปิดบริษัทลิเบอร์ตี้ประกันภัยไปหลายเดือนแล้ว รอรมว. คลังลงนามเป็นด่านสุดท้าย ด้านคปภ.ยันเรื่องอยู่ที่รมว.คลังแจงชงปิดลิเบอร์ตี้ เหตุทำผิดกฎหมายหลายข้อหาฉกรรจ์ หนักสุดประวิงสินไหม ผู้เอาประกันไม่เคลียร์สักบาท แม้กองทุนเป็นบวก แต่ไม่มีสภาพคล่อง ขืนปล่อยไว้ยิ่งเดือดร้อน เผย ยอดร้องเรียนค้างสินไหมกว่า 1,000 เรื่อง ยอดหนี้กว่า 72 ล้าน ยันถ้าปิดบริษัทมีกองทุนอุ้มลูกค้า

สาเหตุที่คปภ.เสนอให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจของบริษัทลิเบอร์ตี้ ประกันภัย เนื่องจากความผิดร้ายแรง 3 กระทงคือ
1. ฐานะการเงินไม่ดีแม้เงินกอง ทุนจะเป็นบวกแต่ไม่มีสภาพคล่อง มีแต่อสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที
2. ประวิงการจ่ายสินไหมทดแทน ยอดสิน ไหมทดแทนค้างจ่ายไม่ได้ลดลงเลย
3. หากให้ประกอบธุรกิจต่อไป จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนักกับผู้เอาประกันภัยและประชาชน

อนึ่ง หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งปิดบริษัทลิเบอร์ตี้ประกันภัยในตอนนี้ นอกจากการนำทรัพย์สินไปขายทอดตลาดระดมเงินมาใช้หนี้เจ้าหนี้ซึ่งเป็นขั้นตอนปกติแล้ว เจ้าหนี้ของบริษัทยังมีสิทธิ์ได้รับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัยที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2551 เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยที่ไม่ได้รับการชำระหนี้ เนื่องจากบริษัทที่ทำประกันภัยไว้ล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยกฎหมายกำหนดให้กองทุนฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท

ซึ่งล่าสุด มีการยกร่างแก้ไขกฎหมาย ให้กองทุนฯ จ่ายเงินให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการชำระหนี้ทันทีภายใน 40 วันนับแต่วันที่บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยร่างกฎหมายอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยปัจจุบันกองทุนมีเงินอยู่ประมาณ 310 ล้านบาท รวมเงินสมทบที่จะได้เพิ่มจากบริษัทประกันภัยอีกประมาณ 270 ล้านบาททำให้ปีนี้กองทุนฯ จะมีเงินร่วม 600 ล้านบาท

ที่มา : สยามธรกิจ