ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 รถเก๋ง

เลือกประเภทประกันภัย

เลือก ยี่ห้อ-รุ่น

เลือกบริษัทประกันภัย

เลือกรายการเปรียบเทียบ เรียงลำดับ: เรียงแบบบรรทัด เรียงแบบบล็อก
รายละเอียด ทุนประกัน เสียหายส่วนแรก คุ้มครองบุคคลภายนอก วงเงินประกันตัว ราคาปกติ * ราคาพิเศษ
ชีวิต ทรัพย์สิน
เคเอสเค - ISUZU Mu7 (SURPRISE) อายุรถ 4 ปี ทุน 250,000

เคเอสเค - ISUZU Mu7 (SURPRISE) อายุรถ 4 ปี ทุน 250,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 250,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 250,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 5,000.00 บาท

ราคา 7,530.00 บาท

 

เคเอสเค - ISUZU Mu7 (SURPRISE) อายุรถ 4 ปี ทุน 250,000 เคเอสเค - ISUZU Mu7 (SURPRISE) อายุรถ 4 ปี ทุน 250,000 250,000 5,000 500,000 2,500,000 200,000 7,899.81 7,530.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ เคเอสเค - ISUZU Mu7 (SURPRISE) อายุรถ 4 ปี ทุน 250,000

เคเอสเค - ISUZU Mu7 (SURPRISE) อายุรถ 4 ปี ทุน 250,000

เคเอสเค - ISUZU Mu7 (SURPRISE) อายุรถ 4 ปี ทุน 250,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 250,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 250,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 3,000.00 บาท

ราคา 8,490.00 บาท

 

เคเอสเค - ISUZU Mu7 (SURPRISE) อายุรถ 4 ปี ทุน 250,000 เคเอสเค - ISUZU Mu7 (SURPRISE) อายุรถ 4 ปี ทุน 250,000 250,000 3,000 500,000 2,500,000 200,000 8,900.26 8,490.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ เคเอสเค - ISUZU Mu7 (SURPRISE) อายุรถ 4 ปี ทุน 250,000

คุ้มภัย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000

คุ้มภัย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 500,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 500,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 15,160.00 บาท

 

คุ้มภัย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000 คุ้มภัย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000 500,000 -       500,000 1,000,000 200,000 15,900.20 15,160.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ คุ้มภัย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000

สินทรัพย์ - ISUZU Mu7 (PLATINUM) อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000

สินทรัพย์ - ISUZU Mu7 (PLATINUM) อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 500,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 500,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 15,260.00 บาท

 

สินทรัพย์ - ISUZU Mu7 (PLATINUM) อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000 สินทรัพย์ - ISUZU Mu7 (PLATINUM) อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000 500,000 -       1,000,000 2,500,000 200,000 16,000.00 15,260.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ สินทรัพย์ - ISUZU Mu7 (PLATINUM) อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000

อลิอันซ์ ซีพี - ISUZU Mu7 (SINGLE RATE) อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000

อลิอันซ์ ซีพี - ISUZU Mu7 (SINGLE RATE) อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 500,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 500,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 15,260.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ อลิอันซ์ ซีพี - ISUZU Mu7 (SINGLE RATE) อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000

อลิอันซ์ ซีพี - ISUZU Mu7 (SINGLE RATE) อายุรถ 4 ปี ทุน 550,000

อลิอันซ์ ซีพี - ISUZU Mu7 (SINGLE RATE) อายุรถ 4 ปี ทุน 550,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 550,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 550,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 15,260.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ อลิอันซ์ ซีพี - ISUZU Mu7 (SINGLE RATE) อายุรถ 4 ปี ทุน 550,000

อลิอันซ์ ซีพี - ISUZU Mu7 (SINGLE RATE) อายุรถ 4 ปี ทุน 600,000

อลิอันซ์ ซีพี - ISUZU Mu7 (SINGLE RATE) อายุรถ 4 ปี ทุน 600,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 600,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 600,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 15,260.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ อลิอันซ์ ซีพี - ISUZU Mu7 (SINGLE RATE) อายุรถ 4 ปี ทุน 600,000

อลิอันซ์ ซีพี - ISUZU Mu7 (SINGLE RATE) อายุรถ 4 ปี ทุน 650,000

อลิอันซ์ ซีพี - ISUZU Mu7 (SINGLE RATE) อายุรถ 4 ปี ทุน 650,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 650,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 650,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 15,260.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ อลิอันซ์ ซีพี - ISUZU Mu7 (SINGLE RATE) อายุรถ 4 ปี ทุน 650,000

อลิอันซ์ ซีพี - ISUZU Mu7 (SINGLE RATE) อายุรถ 4 ปี ทุน 700,000

อลิอันซ์ ซีพี - ISUZU Mu7 (SINGLE RATE) อายุรถ 4 ปี ทุน 700,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 700,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 700,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 15,260.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ อลิอันซ์ ซีพี - ISUZU Mu7 (SINGLE RATE) อายุรถ 4 ปี ทุน 700,000

ทิพย - ISUZU Mu7 (BEST DRIVE) อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000

ทิพย - ISUZU Mu7 (BEST DRIVE) อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 500,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 500,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 15,260.00 บาท

 

ทิพย - ISUZU Mu7 (BEST DRIVE) อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000 ทิพย - ISUZU Mu7 (BEST DRIVE) อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000 500,000 -       1,000,000 5,000,000 300,000 16,000.00 15,260.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ ทิพย - ISUZU Mu7 (BEST DRIVE) อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000

ทิพย - ISUZU Mu7 (BEST DRIVE) อายุรถ 4 ปี ทุน 550,000

ทิพย - ISUZU Mu7 (BEST DRIVE) อายุรถ 4 ปี ทุน 550,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 550,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 550,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 15,260.00 บาท

 

ทิพย - ISUZU Mu7 (BEST DRIVE) อายุรถ 4 ปี ทุน 550,000 ทิพย - ISUZU Mu7 (BEST DRIVE) อายุรถ 4 ปี ทุน 550,000 550,000 -       1,000,000 5,000,000 300,000 16,000.00 15,260.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ ทิพย - ISUZU Mu7 (BEST DRIVE) อายุรถ 4 ปี ทุน 550,000

เมืองไทย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000

เมืองไทย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 500,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 500,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 15,370.00 บาท

 

เมืองไทย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000 เมืองไทย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000 500,000 -       1,000,000 5,000,000 300,000 16,118.48 15,370.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ เมืองไทย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000

เมืองไทย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 550,000

เมืองไทย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 550,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 550,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 550,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 15,370.00 บาท

 

เมืองไทย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 550,000 เมืองไทย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 550,000 550,000 -       1,000,000 5,000,000 300,000 16,122.88 15,370.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ เมืองไทย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 550,000

เมืองไทย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 600,000

เมืองไทย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 600,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 600,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 600,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 15,370.00 บาท

 

เมืองไทย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 600,000 เมืองไทย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 600,000 600,000 -       1,000,000 5,000,000 300,000 16,118.48 15,370.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ เมืองไทย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 600,000

เมืองไทย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 650,000

เมืองไทย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 650,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 650,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 650,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 15,370.00 บาท

 

เมืองไทย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 650,000 เมืองไทย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 650,000 650,000 -       1,000,000 5,000,000 300,000 16,121.22 15,370.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ เมืองไทย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 650,000

เมืองไทย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 700,000

เมืองไทย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 700,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 700,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 700,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 15,490.00 บาท

 

เมืองไทย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 700,000 เมืองไทย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 700,000 700,000 -       1,000,000 5,000,000 300,000 16,242.90 15,490.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ เมืองไทย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 700,000

คุ้มภัย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 550,000

คุ้มภัย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 550,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 550,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 550,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 15,640.00 บาท

 

คุ้มภัย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 550,000 คุ้มภัย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 550,000 550,000 -       500,000 1,000,000 200,000 16,401.00 15,640.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ คุ้มภัย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 550,000

คุ้มภัย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 600,000

คุ้มภัย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 600,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 600,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 600,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 15,640.00 บาท

 

คุ้มภัย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 600,000 คุ้มภัย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 600,000 600,000 -       500,000 1,000,000 200,000 16,401.00 15,640.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ คุ้มภัย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 600,000

คุ้มภัย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 650,000

คุ้มภัย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 650,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 650,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 650,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 15,640.00 บาท

 

คุ้มภัย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 650,000 คุ้มภัย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 650,000 650,000 -       500,000 1,000,000 200,000 16,401.00 15,640.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ คุ้มภัย - ISUZU Mu7 อายุรถ 4 ปี ทุน 650,000

แอกซ่า - ISUZU Mu7 (SABUYJAI MY SUV) อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000

แอกซ่า - ISUZU Mu7 (SABUYJAI MY SUV) อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 500,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 500,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 15,730.00 บาท

 

แอกซ่า - ISUZU Mu7 (SABUYJAI MY SUV) อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000 แอกซ่า - ISUZU Mu7 (SABUYJAI MY SUV) อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000 500,000 -       1,000,000 2,500,000 200,000 16,500.50 15,730.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ แอกซ่า - ISUZU Mu7 (SABUYJAI MY SUV) อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000

หน้า:

หมายเหตุ: ราคาปกติ* เป็นค่าประกันภัยปกติจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ (พร้อมค่าธรรมเนียม/อากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังที่ปรากฎบนกรมหน้าเอกสารธรรม์ในแต่ละฉบับ
                        ราคาพิเศษ เป็นค่าประกันภัยพร้อมส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อกรมธรรม์จากทูเดย์อินชัวร์เท่านั้น ซึ่งรวมค่าธรรมเนียม/อากร และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว


ประกันภัยรถยนต์ทั้งหมด

รู้จักประกันภัยรภยนต์ก่อนตัดสินใจ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3, ประกันภัย พรบ.
วิธีการสั่งซื้อประกันภัยรถยนต์ วิธีการชำระเงินค่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ วิธีการจัดส่งกรมธรรม์ เครือข่ายประกันภัยรถยนต์อันดับ1ของ Google ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 3120101197547 ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5104006215