ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 รถเก๋ง

เลือกประเภทประกันภัย

เลือก ยี่ห้อ-รุ่น

เลือกบริษัทประกันภัย

เลือกรายการเปรียบเทียบ เรียงลำดับ: เรียงแบบบรรทัด เรียงแบบบล็อก
รายละเอียด ทุนประกัน เสียหายส่วนแรก คุ้มครองบุคคลภายนอก วงเงินประกันตัว ราคาปกติ * ราคาพิเศษ
ชีวิต ทรัพย์สิน
กรุงเทพประกันภัย - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 310,000

กรุงเทพประกันภัย - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 310,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 310,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 310,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 13,810.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ กรุงเทพประกันภัย - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 310,000

กรุงเทพประกันภัย - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 350,000

กรุงเทพประกันภัย - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 350,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 350,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 350,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 14,730.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ กรุงเทพประกันภัย - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 350,000

เทเวศ - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 430,000

เทเวศ - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 430,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 430,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 430,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 15,730.00 บาท

 

เทเวศ - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 430,000 เทเวศ - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 430,000 430,000 -       1,000,000 2,500,000 300,000 16,500.00 15,730.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ เทเวศ - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 430,000

เทเวศ - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 450,000

เทเวศ - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 450,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 450,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 450,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 15,730.00 บาท

 

เทเวศ - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 450,000 เทเวศ - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 450,000 450,000 -       1,000,000 2,500,000 300,000 16,500.00 15,730.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ เทเวศ - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 450,000

เทเวศ - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000

เทเวศ - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 500,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 500,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 15,730.00 บาท

 

เทเวศ - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000 เทเวศ - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000 500,000 -       1,000,000 2,500,000 300,000 16,500.00 15,730.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ เทเวศ - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000

เทเวศ - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 680,000

เทเวศ - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 680,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 680,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 680,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 15,730.00 บาท

 

เทเวศ - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 680,000 เทเวศ - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 680,000 680,000 -       1,000,000 2,500,000 300,000 16,500.00 15,730.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ เทเวศ - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 680,000

กรุงเทพประกันภัย - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 400,000

กรุงเทพประกันภัย - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 400,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 400,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 400,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 15,900.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ กรุงเทพประกันภัย - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 400,000

เทเวศ - CHEVROLET CRUZE (ONE PLUS) อายุรถ 4 ปี ทุน 430,000

เทเวศ - CHEVROLET CRUZE (ONE PLUS) อายุรถ 4 ปี ทุน 430,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 430,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 430,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 16,690.00 บาท

 

เทเวศ - CHEVROLET CRUZE (ONE PLUS) อายุรถ 4 ปี ทุน 430,000 เทเวศ - CHEVROLET CRUZE (ONE PLUS) อายุรถ 4 ปี ทุน 430,000 430,000 -       1,000,000 5,000,000 500,000 17,500.00 16,690.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ เทเวศ - CHEVROLET CRUZE (ONE PLUS) อายุรถ 4 ปี ทุน 430,000

เทเวศ - CHEVROLET CRUZE (ONE PLUS) อายุรถ 4 ปี ทุน 450,000

เทเวศ - CHEVROLET CRUZE (ONE PLUS) อายุรถ 4 ปี ทุน 450,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 450,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 450,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 16,690.00 บาท

 

เทเวศ - CHEVROLET CRUZE (ONE PLUS) อายุรถ 4 ปี ทุน 450,000 เทเวศ - CHEVROLET CRUZE (ONE PLUS) อายุรถ 4 ปี ทุน 450,000 450,000 -       1,000,000 5,000,000 500,000 17,500.00 16,690.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ เทเวศ - CHEVROLET CRUZE (ONE PLUS) อายุรถ 4 ปี ทุน 450,000

เทเวศ - CHEVROLET CRUZE (ONE PLUS) อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000

เทเวศ - CHEVROLET CRUZE (ONE PLUS) อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 500,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 500,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 16,690.00 บาท

 

เทเวศ - CHEVROLET CRUZE (ONE PLUS) อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000 เทเวศ - CHEVROLET CRUZE (ONE PLUS) อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000 500,000 -       1,000,000 5,000,000 500,000 17,500.00 16,690.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ เทเวศ - CHEVROLET CRUZE (ONE PLUS) อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000

เทเวศ - CHEVROLET CRUZE (ONE PLUS) อายุรถ 4 ปี ทุน 680,000

เทเวศ - CHEVROLET CRUZE (ONE PLUS) อายุรถ 4 ปี ทุน 680,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 680,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 680,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 16,690.00 บาท

 

เทเวศ - CHEVROLET CRUZE (ONE PLUS) อายุรถ 4 ปี ทุน 680,000 เทเวศ - CHEVROLET CRUZE (ONE PLUS) อายุรถ 4 ปี ทุน 680,000 680,000 -       1,000,000 5,000,000 500,000 17,500.00 16,690.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ เทเวศ - CHEVROLET CRUZE (ONE PLUS) อายุรถ 4 ปี ทุน 680,000

ชับบ์สามัคคี - CHEVROLET CRUZE (OROP TERRORISM) อายุรถ 4 ปี ทุน 310,000

ชับบ์สามัคคี - CHEVROLET CRUZE (OROP TERRORISM) อายุรถ 4 ปี ทุน 310,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 310,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 310,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 16,690.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ ชับบ์สามัคคี - CHEVROLET CRUZE (OROP TERRORISM) อายุรถ 4 ปี ทุน 310,000

ชับบ์สามัคคี - CHEVROLET CRUZE (OROP TERRORISM) อายุรถ 4 ปี ทุน 350,000

ชับบ์สามัคคี - CHEVROLET CRUZE (OROP TERRORISM) อายุรถ 4 ปี ทุน 350,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 350,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 350,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 16,690.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ ชับบ์สามัคคี - CHEVROLET CRUZE (OROP TERRORISM) อายุรถ 4 ปี ทุน 350,000

ชับบ์สามัคคี - CHEVROLET CRUZE (OROP TERRORISM) อายุรถ 4 ปี ทุน 400,000

ชับบ์สามัคคี - CHEVROLET CRUZE (OROP TERRORISM) อายุรถ 4 ปี ทุน 400,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 400,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 400,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 16,690.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ ชับบ์สามัคคี - CHEVROLET CRUZE (OROP TERRORISM) อายุรถ 4 ปี ทุน 400,000

กรุงเทพประกันภัย - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 450,000

กรุงเทพประกันภัย - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 450,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 450,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 450,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 17,060.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ กรุงเทพประกันภัย - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 450,000

ชับบ์สามัคคี - CHEVROLET CRUZE (OROP TERRORISM) อายุรถ 4 ปี ทุน 450,000

ชับบ์สามัคคี - CHEVROLET CRUZE (OROP TERRORISM) อายุรถ 4 ปี ทุน 450,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 450,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 450,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 17,640.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ ชับบ์สามัคคี - CHEVROLET CRUZE (OROP TERRORISM) อายุรถ 4 ปี ทุน 450,000

ชับบ์สามัคคี - CHEVROLET CRUZE (OROP TERRORISM) อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000

ชับบ์สามัคคี - CHEVROLET CRUZE (OROP TERRORISM) อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 500,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 500,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 17,640.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ ชับบ์สามัคคี - CHEVROLET CRUZE (OROP TERRORISM) อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000

ชับบ์สามัคคี - CHEVROLET CRUZE (OROP TERRORISM) อายุรถ 4 ปี ทุน 550,000

ชับบ์สามัคคี - CHEVROLET CRUZE (OROP TERRORISM) อายุรถ 4 ปี ทุน 550,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 550,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 550,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 17,640.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ ชับบ์สามัคคี - CHEVROLET CRUZE (OROP TERRORISM) อายุรถ 4 ปี ทุน 550,000

ชับบ์สามัคคี - CHEVROLET CRUZE (OROP TERRORISM) อายุรถ 4 ปี ทุน 600,000

ชับบ์สามัคคี - CHEVROLET CRUZE (OROP TERRORISM) อายุรถ 4 ปี ทุน 600,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 600,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 600,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 17,640.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ ชับบ์สามัคคี - CHEVROLET CRUZE (OROP TERRORISM) อายุรถ 4 ปี ทุน 600,000

กรุงเทพประกันภัย - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000

กรุงเทพประกันภัย - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 500,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 500,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 18,190.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ กรุงเทพประกันภัย - CHEVROLET CRUZE อายุรถ 4 ปี ทุน 500,000

หน้า:

หมายเหตุ: ราคาปกติ* เป็นค่าประกันภัยปกติจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ (พร้อมค่าธรรมเนียม/อากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังที่ปรากฎบนกรมหน้าเอกสารธรรม์ในแต่ละฉบับ
                        ราคาพิเศษ เป็นค่าประกันภัยพร้อมส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อกรมธรรม์จากทูเดย์อินชัวร์เท่านั้น ซึ่งรวมค่าธรรมเนียม/อากร และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว


ประกันภัยรถยนต์ทั้งหมด

รู้จักประกันภัยรภยนต์ก่อนตัดสินใจ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3, ประกันภัย พรบ.
วิธีการสั่งซื้อประกันภัยรถยนต์ วิธีการชำระเงินค่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ วิธีการจัดส่งกรมธรรม์ เครือข่ายประกันภัยรถยนต์อันดับ1ของ Google ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 3120101197547 ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5104006215