ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 รถเก๋ง

เลือกประเภทประกันภัย

เลือก ยี่ห้อ-รุ่น

เลือกบริษัทประกันภัย

เลือกรายการเปรียบเทียบ เรียงลำดับ: เรียงแบบบรรทัด เรียงแบบบล็อก
รายละเอียด ทุนประกัน เสียหายส่วนแรก คุ้มครองบุคคลภายนอก วงเงินประกันตัว ราคาปกติ * ราคาพิเศษ
ชีวิต ทรัพย์สิน
ไทยวิวัฒน์ - TOYOTA ALTIS (รถชนรถ ไม่เก็บส่วนแรก) อายุรถ 2 ปี ทุน 100,000

ไทยวิวัฒน์ - TOYOTA ALTIS (รถชนรถ ไม่เก็บส่วนแรก) อายุรถ 2 ปี ทุน 100,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 100,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 100,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 3,000.00 บาท

ราคา 7,150.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ ไทยวิวัฒน์ - TOYOTA ALTIS (รถชนรถ ไม่เก็บส่วนแรก) อายุรถ 2 ปี ทุน 100,000

กรุงเทพประกันภัย - TOYOTA ALTIS (คุ้มครอง คุ้มค่า - รถมีกล้อง) อายุรถ 2 ปี ทุน 400,000

กรุงเทพประกันภัย - TOYOTA ALTIS (คุ้มครอง คุ้มค่า - รถมีกล้อง) อายุรถ 2 ปี ทุน 400,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 400,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 400,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 5,000.00 บาท

ราคา 8,570.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ กรุงเทพประกันภัย - TOYOTA ALTIS (คุ้มครอง คุ้มค่า - รถมีกล้อง) อายุรถ 2 ปี ทุน 400,000

กรุงเทพประกันภัย - TOYOTA ALTIS (คุ้มครอง คุ้มค่า) อายุรถ 2 ปี ทุน 400,000

กรุงเทพประกันภัย - TOYOTA ALTIS (คุ้มครอง คุ้มค่า) อายุรถ 2 ปี ทุน 400,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 400,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 400,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 5,000.00 บาท

ราคา 8,990.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ กรุงเทพประกันภัย - TOYOTA ALTIS (คุ้มครอง คุ้มค่า) อายุรถ 2 ปี ทุน 400,000

กรุงเทพประกันภัย - TOYOTA ALTIS (คุ้มครอง คุ้มค่า - รถมีกล้อง) อายุรถ 2 ปี ทุน 700,000

กรุงเทพประกันภัย - TOYOTA ALTIS (คุ้มครอง คุ้มค่า - รถมีกล้อง) อายุรถ 2 ปี ทุน 700,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 700,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 700,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 5,000.00 บาท

ราคา 11,990.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ กรุงเทพประกันภัย - TOYOTA ALTIS (คุ้มครอง คุ้มค่า - รถมีกล้อง) อายุรถ 2 ปี ทุน 700,000

ธนชาต - TOYOTA ALTIS (ONE LITE) อายุรถ 2 ปี ทุน 500,000

ธนชาต - TOYOTA ALTIS (ONE LITE) อายุรถ 2 ปี ทุน 500,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 500,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 500,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 5,000.00 บาท

ราคา 12,150.00 บาท

 

ธนชาต - TOYOTA ALTIS (ONE LITE) อายุรถ 2 ปี ทุน 500,000 ธนชาต - TOYOTA ALTIS (ONE LITE) อายุรถ 2 ปี ทุน 500,000 500,000 5,000 1,000,000 5,000,000 200,000 13,000.00 12,150.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ ธนชาต - TOYOTA ALTIS (ONE LITE) อายุรถ 2 ปี ทุน 500,000

กรุงเทพประกันภัย - TOYOTA ALTIS (คุ้มครอง คุ้มค่า) อายุรถ 2 ปี ทุน 700,000

กรุงเทพประกันภัย - TOYOTA ALTIS (คุ้มครอง คุ้มค่า) อายุรถ 2 ปี ทุน 700,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 700,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 700,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 5,000.00 บาท

ราคา 12,580.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ กรุงเทพประกันภัย - TOYOTA ALTIS (คุ้มครอง คุ้มค่า) อายุรถ 2 ปี ทุน 700,000

สินทรัพย์ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 560,000

สินทรัพย์ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 560,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 560,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 560,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 13,830.00 บาท

 

สินทรัพย์ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 560,000 สินทรัพย์ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 560,000 560,000 -       1,000,000 2,500,000 200,000 14,500.00 13,830.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ สินทรัพย์ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 560,000

สินทรัพย์ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 600,000

สินทรัพย์ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 600,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 600,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 600,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 13,830.00 บาท

 

สินทรัพย์ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 600,000 สินทรัพย์ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 600,000 600,000 -       1,000,000 2,500,000 200,000 14,500.00 13,830.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ สินทรัพย์ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 600,000

สินทรัพย์ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 650,000

สินทรัพย์ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 650,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 650,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 650,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 13,830.00 บาท

 

สินทรัพย์ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 650,000 สินทรัพย์ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 650,000 650,000 -       1,000,000 2,500,000 200,000 14,500.00 13,830.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ สินทรัพย์ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 650,000

สินทรัพย์ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 700,000

สินทรัพย์ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 700,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 700,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 700,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 13,830.00 บาท

 

สินทรัพย์ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 700,000 สินทรัพย์ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 700,000 700,000 -       1,000,000 2,500,000 200,000 14,500.00 13,830.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ สินทรัพย์ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 700,000

สินทรัพย์ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 750,000

สินทรัพย์ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 750,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 750,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 750,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 13,830.00 บาท

 

สินทรัพย์ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 750,000 สินทรัพย์ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 750,000 750,000 -       1,000,000 2,500,000 200,000 14,500.00 13,830.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ สินทรัพย์ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 750,000

สินทรัพย์ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 800,000

สินทรัพย์ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 800,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 800,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 800,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 13,830.00 บาท

 

สินทรัพย์ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 800,000 สินทรัพย์ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 800,000 800,000 -       1,000,000 2,500,000 200,000 14,500.00 13,830.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ สินทรัพย์ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 800,000

สินมั่นคง (A07) - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 490,000

สินมั่นคง (A07) - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 490,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 490,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 490,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 14,700.00 บาท

 

สินมั่นคง (A07) - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 490,000 สินมั่นคง (A07) - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 490,000 490,000 -       1,000,000 5,000,000 200,000 14,737.11 14,700.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ สินมั่นคง (A07) - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 490,000

อาคเนย์ - Upper 1st Class - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 900,000

อาคเนย์ - Upper 1st Class - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 900,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 900,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 900,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 14,770.00 บาท

 

อาคเนย์ - Upper 1st Class - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 900,000 อาคเนย์ - Upper 1st Class - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 900,000 900,000 -       1,000,000 2,500,000 200,000 15,800.00 14,770.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ อาคเนย์ - Upper 1st Class - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 900,000

สินมั่นคง (A07) - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 790,000

สินมั่นคง (A07) - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 790,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 790,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 790,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 15,750.00 บาท

 

สินมั่นคง (A07) - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 790,000 สินมั่นคง (A07) - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 790,000 790,000 -       1,000,000 5,000,000 200,000 15,789.99 15,750.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ สินมั่นคง (A07) - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 790,000

ชับบ์สามัคคี - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 560,000

ชับบ์สามัคคี - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 560,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 560,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 560,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 16,360.00 บาท

 

ชับบ์สามัคคี - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 560,000 ชับบ์สามัคคี - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 560,000 560,000 -       2,000,000 5,000,000 300,000 17,500.00 16,360.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ ชับบ์สามัคคี - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 560,000

ชับบ์สามัคคี - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 600,000

ชับบ์สามัคคี - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 600,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 600,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 600,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 16,360.00 บาท

 

ชับบ์สามัคคี - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 600,000 ชับบ์สามัคคี - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 600,000 600,000 -       2,000,000 5,000,000 300,000 17,500.00 16,360.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ ชับบ์สามัคคี - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 600,000

วิริยะ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 560,000

วิริยะ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 560,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 560,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 560,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 16,360.00 บาท

 

วิริยะ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 560,000 วิริยะ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 560,000 560,000 -       1,000,000 5,000,000 200,000 17,500.00 16,360.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ วิริยะ - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 560,000

อาคเนย์ (ห้าง) - Upper 1st Class - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 900,000

อาคเนย์ (ห้าง) - Upper 1st Class - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 900,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 900,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 900,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 16,730.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ อาคเนย์ (ห้าง) - Upper 1st Class - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 900,000

สินมั่นคง (A07) - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 990,000

สินมั่นคง (A07) - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 990,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 990,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 990,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 16,800.00 บาท

 

สินมั่นคง (A07) - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 990,000 สินมั่นคง (A07) - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 990,000 990,000 -       1,000,000 5,000,000 200,000 16,842.87 16,800.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ สินมั่นคง (A07) - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 990,000

หน้า:

หมายเหตุ: ราคาปกติ* เป็นค่าประกันภัยปกติจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ (พร้อมค่าธรรมเนียม/อากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังที่ปรากฎบนกรมหน้าเอกสารธรรม์ในแต่ละฉบับ
                        ราคาพิเศษ เป็นค่าประกันภัยพร้อมส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อกรมธรรม์จากทูเดย์อินชัวร์เท่านั้น ซึ่งรวมค่าธรรมเนียม/อากร และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว


ประกันภัยรถยนต์ทั้งหมด

รู้จักประกันภัยรภยนต์ก่อนตัดสินใจ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3, ประกันภัย พรบ.
วิธีการสั่งซื้อประกันภัยรถยนต์ วิธีการชำระเงินค่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ วิธีการจัดส่งกรมธรรม์ เครือข่ายประกันภัยรถยนต์อันดับ1ของ Google ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 3120101197547 ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5104006215