ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส รถตู้

เลือกประเภทประกันภัย

เลือกบริษัทประกันภัย

เลือกรายการเปรียบเทียบ เรียงลำดับ: เรียงแบบบรรทัด เรียงแบบบล็อก
รายละเอียด ทุนประกัน เสียหายส่วนแรก คุ้มครองบุคคลภายนอก วงเงินประกันตัว ราคาปกติ * ราคาพิเศษ
ชีวิต ทรัพย์สิน
โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 100,000

โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 100,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 100,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 6,140.00 บาท

 

โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 100,000 โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 100,000 100,000 2,000 1,000,000 1,000,000 200,000 6,700.00 6,140.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 100,000

โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 150,000

โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 150,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 150,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 6,780.00 บาท

 

โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 150,000 โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 150,000 150,000 2,000 1,000,000 1,000,000 200,000 7,400.00 6,780.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 150,000

โตเกียวมารีน (ภัยน้ำท่วม)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 100,000

โตเกียวมารีน (ภัยน้ำท่วม)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 100,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 100,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 6,780.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ โตเกียวมารีน (ภัยน้ำท่วม)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 100,000

โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 200,000

โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 200,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 200,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 6,870.00 บาท

 

โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 200,000 โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 200,000 200,000 2,000 1,000,000 1,000,000 200,000 7,500.00 6,870.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 200,000

โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 100,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 100,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 100,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 6,870.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 100,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

โตเกียวมารีน (ห้าง)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 100,000

โตเกียวมารีน (ห้าง)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 100,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 100,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 7,060.00 บาท

 

โตเกียวมารีน (ห้าง)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 100,000 โตเกียวมารีน (ห้าง)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 100,000 100,000 2,000 1,000,000 1,000,000 200,000 7,700.00 7,060.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ โตเกียวมารีน (ห้าง)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 100,000

โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 250,000

โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 250,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 250,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 7,330.00 บาท

 

โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 250,000 โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 250,000 250,000 2,000 1,000,000 1,000,000 200,000 8,000.00 7,330.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 250,000

โตเกียวมารีน (ภัยน้ำท่วม)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 150,000

โตเกียวมารีน (ภัยน้ำท่วม)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 150,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 150,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 7,420.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ โตเกียวมารีน (ภัยน้ำท่วม)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 150,000

โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 150,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 150,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 150,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 7,510.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 150,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

โตเกียวมารีน (ภัยน้ำท่วม)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 100,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

โตเกียวมารีน (ภัยน้ำท่วม)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 100,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 100,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 7,510.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ โตเกียวมารีน (ภัยน้ำท่วม)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 100,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 200,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 200,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 200,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 7,610.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 200,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

โตเกียวมารีน (ภัยน้ำท่วม)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 200,000

โตเกียวมารีน (ภัยน้ำท่วม)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 200,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 200,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 7,610.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ โตเกียวมารีน (ภัยน้ำท่วม)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 200,000

โตเกียวมารีน (ห้าง)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 150,000

โตเกียวมารีน (ห้าง)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 150,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 150,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 7,700.00 บาท

 

โตเกียวมารีน (ห้าง)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 150,000 โตเกียวมารีน (ห้าง)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 150,000 150,000 2,000 1,000,000 1,000,000 200,000 8,400.00 7,700.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ โตเกียวมารีน (ห้าง)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 150,000

โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 300,000

โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 300,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 300,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 7,700.00 บาท

 

โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 300,000 โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 300,000 300,000 2,000 1,000,000 1,000,000 200,000 8,400.00 7,700.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 300,000

โตเกียวมารีน (ห้าง)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 100,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

โตเกียวมารีน (ห้าง)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 100,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 100,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 7,790.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ โตเกียวมารีน (ห้าง)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 100,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

โตเกียวมารีน (ห้าง+ภัยน้ำท่วม)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 100,000

โตเกียวมารีน (ห้าง+ภัยน้ำท่วม)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 100,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 100,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 7,790.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ โตเกียวมารีน (ห้าง+ภัยน้ำท่วม)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 100,000

โตเกียวมารีน (ห้าง)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 200,000

โตเกียวมารีน (ห้าง)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 200,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 200,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 7,880.00 บาท

 

โตเกียวมารีน (ห้าง)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 200,000 โตเกียวมารีน (ห้าง)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 200,000 200,000 2,000 1,000,000 1,000,000 200,000 8,600.00 7,880.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ โตเกียวมารีน (ห้าง)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 200,000

โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 250,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 250,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 250,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 8,060.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ โตเกียวมารีน-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 250,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

โตเกียวมารีน (ภัยน้ำท่วม)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 250,000

โตเกียวมารีน (ภัยน้ำท่วม)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 250,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 250,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 8,060.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ โตเกียวมารีน (ภัยน้ำท่วม)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 250,000

โตเกียวมารีน (ภัยน้ำท่วม)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 150,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

โตเกียวมารีน (ภัยน้ำท่วม)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 150,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 150,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 8,250.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ โตเกียวมารีน (ภัยน้ำท่วม)-SMILE 3 PLUS EXTRA ทุน 150,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

หน้า:

หมายเหตุ: ราคาปกติ* เป็นค่าประกันภัยปกติจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ (พร้อมค่าธรรมเนียม/อากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังที่ปรากฎบนกรมหน้าเอกสารธรรม์ในแต่ละฉบับ
                        ราคาพิเศษ เป็นค่าประกันภัยพร้อมส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อกรมธรรม์จากทูเดย์อินชัวร์เท่านั้น ซึ่งรวมค่าธรรมเนียม/อากร และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว


ประกันภัยรถยนต์ทั้งหมด

รู้จักประกันภัยรภยนต์ก่อนตัดสินใจ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3, ประกันภัย พรบ.
วิธีการสั่งซื้อประกันภัยรถยนต์ วิธีการชำระเงินค่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ วิธีการจัดส่งกรมธรรม์ เครือข่ายประกันภัยรถยนต์อันดับ1ของ Google ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 3120101197547 ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5104006215