ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส รถตู้

เลือกประเภทประกันภัย

เลือกบริษัทประกันภัย

เลือกรายการเปรียบเทียบ เรียงลำดับ: เรียงแบบบรรทัด เรียงแบบบล็อก
รายละเอียด ทุนประกัน เสียหายส่วนแรก คุ้มครองบุคคลภายนอก วงเงินประกันตัว ราคาปกติ * ราคาพิเศษ
ชีวิต ทรัพย์สิน
อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ ทุน 50,000

อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ ทุน 50,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 50,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 4,800.00 บาท

 

อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ ทุน 50,000 อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ ทุน 50,000 50,000 2,000 1,000,000 1,000,000 300,000 5,300.00 4,800.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ ทุน 50,000

อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ (ภัยน้ำท่วม) ทุน 50,000

อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ (ภัยน้ำท่วม) ทุน 50,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 50,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 4,990.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ (ภัยน้ำท่วม) ทุน 50,000

อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ ทุน 50,000 (ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรก)

อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ ทุน 50,000 (ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรก)

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 50,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 5,080.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ ทุน 50,000 (ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรก)

อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ (ภัยน้ำท่วม) ทุน 50,000 (ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรก)

อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ (ภัยน้ำท่วม) ทุน 50,000 (ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรก)

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 50,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 5,260.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ (ภัยน้ำท่วม) ทุน 50,000 (ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรก)

อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ ทุน 100,000

อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ ทุน 100,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 100,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 5,260.00 บาท

 

อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ ทุน 100,000 อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ ทุน 100,000 100,000 2,000 1,000,000 1,000,000 300,000 5,800.00 5,260.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ ทุน 100,000

แอลเอ็มจี-Super Save 3 Eco ทุน 100,000

แอลเอ็มจี-Super Save 3 Eco ทุน 100,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 100,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 5,460.00 บาท

 

แอลเอ็มจี-Super Save 3 Eco ทุน 100,000 แอลเอ็มจี-Super Save 3 Eco ทุน 100,000 100,000 2,000 500,000 1,000,000 200,000 5,900.00 5,460.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ แอลเอ็มจี-Super Save 3 Eco ทุน 100,000

อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ ทุน 100,000 (ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรก)

อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ ทุน 100,000 (ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรก)

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 100,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 5,530.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ ทุน 100,000 (ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรก)

คูเนีย-V5103PD ทุน 100,000

คูเนีย-V5103PD ทุน 100,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 100,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 5,570.00 บาท

 

คูเนีย-V5103PD ทุน 100,000 คูเนีย-V5103PD ทุน 100,000 100,000 2,000 500,000 1,000,000 200,000 6,200.00 5,570.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ คูเนีย-V5103PD ทุน 100,000

เอ็ม เอส ไอ จี-Safe 1 (ภัยน้ำท่วม)-ยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภท ทุน 100,000

เอ็ม เอส ไอ จี-Safe 1 (ภัยน้ำท่วม)-ยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภท ทุน 100,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 100,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 5,600.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ เอ็ม เอส ไอ จี-Safe 1 (ภัยน้ำท่วม)-ยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภท ทุน 100,000

อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ ทุน 200,000

อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ ทุน 200,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 200,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 5,620.00 บาท

 

อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ ทุน 200,000 อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ ทุน 200,000 200,000 2,000 1,000,000 1,000,000 300,000 6,200.00 5,620.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ ทุน 200,000

อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ (ภัยน้ำท่วม) ทุน 100,000

อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ (ภัยน้ำท่วม) ทุน 100,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 100,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 5,620.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ (ภัยน้ำท่วม) ทุน 100,000

อาคเนย์-Platinum 3 Plus (Mini) ทุน 100,000

อาคเนย์-Platinum 3 Plus (Mini) ทุน 100,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 100,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 5,750.00 บาท

 

อาคเนย์-Platinum 3 Plus (Mini) ทุน 100,000 อาคเนย์-Platinum 3 Plus (Mini) ทุน 100,000 100,000 2,000 1,000,000 2,000,000 300,000 6,500.00 5,750.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ อาคเนย์-Platinum 3 Plus (Mini) ทุน 100,000

อาคเนย์-Platinum 3 Plus ทุน 100,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

อาคเนย์-Platinum 3 Plus ทุน 100,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 100,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 5,750.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ อาคเนย์-Platinum 3 Plus ทุน 100,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

เอเซีย ทุน 100,000

เอเซีย ทุน 100,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 100,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 5,850.00 บาท

 

เอเซีย ทุน 100,000 เอเซีย ทุน 100,000 100,000 2,000 500,000 1,000,000 300,000 6,800.00 5,850.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ เอเซีย ทุน 100,000

อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ (ภัยน้ำท่วม) ทุน 100,000 (ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรก)

อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ (ภัยน้ำท่วม) ทุน 100,000 (ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรก)

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 100,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 5,900.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ (ภัยน้ำท่วม) ทุน 100,000 (ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรก)

อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ ทุน 200,000 (ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรก)

อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ ทุน 200,000 (ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรก)

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 200,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 5,990.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ ทุน 200,000 (ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรก)

อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ (ภัยน้ำท่วม) ทุน 200,000

อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ (ภัยน้ำท่วม) ทุน 200,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 200,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 5,990.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ อลิอันซ์ ซีพี-AZTH 3+ (ภัยน้ำท่วม) ทุน 200,000

คูเนีย-V5153PD ทุน 150,000

คูเนีย-V5153PD ทุน 150,000

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 150,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ราคา 6,010.00 บาท

 

คูเนีย-V5153PD ทุน 150,000 คูเนีย-V5153PD ทุน 150,000 150,000 2,000 500,000 1,000,000 200,000 6,700.00 6,010.00

สิ้นสุดสำหรับรายการ คูเนีย-V5153PD ทุน 150,000

เอ็ม เอส ไอ จี-Safe 4 (ภัยน้ำท่วม)-ยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภท ทุน 100,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

เอ็ม เอส ไอ จี-Safe 4 (ภัยน้ำท่วม)-ยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภท ทุน 100,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 100,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 6,080.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ เอ็ม เอส ไอ จี-Safe 4 (ภัยน้ำท่วม)-ยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภท ทุน 100,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

คุ้มภัย-Bonus S1 ทุน 100,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

คุ้มภัย-Bonus S1 ทุน 100,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 100,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ราคา 6,090.00 บาท

 

สิ้นสุดสำหรับรายการ คุ้มภัย-Bonus S1 ทุน 100,000 (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

หน้า:

หมายเหตุ: ราคาปกติ* เป็นค่าประกันภัยปกติจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ (พร้อมค่าธรรมเนียม/อากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังที่ปรากฎบนกรมหน้าเอกสารธรรม์ในแต่ละฉบับ
                        ราคาพิเศษ เป็นค่าประกันภัยพร้อมส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อกรมธรรม์จากทูเดย์อินชัวร์เท่านั้น ซึ่งรวมค่าธรรมเนียม/อากร และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว


ประกันภัยรถยนต์ทั้งหมด

รู้จักประกันภัยรภยนต์ก่อนตัดสินใจ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3, ประกันภัย พรบ.
วิธีการสั่งซื้อประกันภัยรถยนต์ วิธีการชำระเงินค่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ วิธีการจัดส่งกรมธรรม์ เครือข่ายประกันภัยรถยนต์อันดับ1ของ Google ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 3120101197547 ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5104006215