จัดประกวดหนังสั้นรณรงค์ทำ ประกันภัยรถยนต์ (ข่าวประกันภัยทั่วไป, ข่าวประกันภัยรถยนต์ โดยทูเดย์อินชัวร์ ประกันภัยรถยนต์)
ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

จัดประกวดหนังสั้นรณรงค์ทำ ประกันภัยรถยนต์

ผู้บาดเจ็บ เสียชีวิตส่วนใหญ่ วัยแรงงาน เด็ก เยาวชน พาหนะรถจักรยานยนต์ รณรงค์ความรู้ สิทธิประโยชน์ ประกันภัยรถยนต์

ผู้ช่วยเลขาธิการสายกลยุทธ์องค์กร เปิดเผยว่า จากสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 มีการเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 3,174 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 366 ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 3,345 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน 56.59% และในกลุ่มเด็ก และเยาวชน 23.52% ซึ่งพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 78.77%

จากสถิติดังกล่าว สำนักงาน คปภ. เห็นว่า นิสิต นักศึกษา เป็นกลุ่มที่ใช้รถจักรยานยนต์ และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด จึงจัดโครงการประกวดโฆษณาสั้นในระดับอุดมศึกษา เพื่อรณรงค์ให้นิสิต นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการทำ ประกันภัย และนำความรู้ด้าน ประกันภัย ที่ได้รับ แสดงออกทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผ่านผลงานส่งเข้าประกวดโฆษณาสั้น ชิงโล่รางวัลทุนการศึกษา ประกาศนียบัตร และกรมธรรม์ ประกันภัย อุบัติเหตุส่วนบุคคล ซึ่งจะสิ้นสุดการรับสมัคร และรับผลงานภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 นี้

ที่มา : อาร์วายทีไนน์