คปภ. เผยธุรกิจ ประกันภัย รวม 3 ไตรมาสแรก ขยายตัว15.90% (ข่าวประกันภัยทั่วไป, ข่าวประกันภัยรถยนต์ โดยทูเดย์อินชัวร์ ประกันภัยรถยนต์)
ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

คปภ. เผยธุรกิจ ประกันภัย รวม 3 ไตรมาสแรก ขยายตัว15.90%

อุตสาหกรรม ประกันภัย รักษามาตรฐานการขยายตัว ส่งผลให้สัดส่วนเบี้ย ประกันภัย ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 3 ไตรมาสแรก อยู่ที่ร้อยละ 5.39

รองเลขาธิการด้านกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากช่วงก่อนหน้า เป็นผลจากอุปสงค์ภายในประเทศหดตัวลง โดยเฉพาะการใช้จ่ายในสินค้าคงทนประเภท รถยนต์ หดตัวถึงร้อยละ 13.6 อย่างไรก็ตามในส่วนของภาคบริการ ขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง จากการท่องเที่ยว และโทรคมนาคม ส่งผลให้ 3 ไตรมาสแรก (ม.ค. – ก.ย.) ธุรกิจ ประกันภัย มีเบี้ย ประกันภัย รับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 470,783 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 15.90

โดยแบ่งเป็นเบี้ย ประกันภัย จากธุรกิจประกันชีวิต จำนวน 321,413 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 15.96 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากประชาชนในวงกว้าง มีความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการประกันชีวิตมากขึ้น ประกอบกับแนวโน้มอายุขัยของประชากรที่มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น จากวิทยาการทางการแพทย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนหันมาสนใจการประกันชีวิตแบบบำนาญ และการ ประกันภัย สุขภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเบี้ย ประกันภัย รับสูงสุด คือ การประกันชีวิตประเภทสามัญ จำนวน 267,659 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 15.20 รองลงมาการประกันชีวิตประเภทกลุ่ม จำนวน 43,626 ล้านบาท ขยายตัวอย่างโดดเด่นถึงร้อยละ 26.15 และการ ประกันภัย อุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวน 4,254 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.61 และจากธุรกิจประกันวินาศภัย จำนวนรวมทั้งสิ้น 149,369 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 15.77 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการ ประกันภัยรถยนต์ มีเบี้ย ประกันภัย รับสูงสุด จำนวน 88,927 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 17.38 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รองลงมาการ ประกันภัย เบ็ดเตล็ด จำนวน 47,785 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 13.14 และการประกันอัคคีภัย จำนวน 8,656 ล้านบาท ขยายตัวได้ดีที่ร้อยละ 20.20

ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2556 อุตสาหกรรม ประกันภัย ทั้งธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจประกันวินาศภัย ยังคงรักษามาตรฐานการขยายตัวได้ในอัตราที่น่าพอใจ ส่งผลให้สัดส่วนเบี้ย ประกันภัย ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในช่วง 3 ไตรมาสแรก อยู่ที่ร้อยละ 5.39 ปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงไตรมาสที่แล้ว ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 5.21 ทั้งนี้คาดว่าหากอัตราการเติบโตของธุรกิจ ประกันภัย ยังคงสามารถรักษาระดับที่ดีนี้ต่อเนื่องไปตลอดทั้งปี สัดส่วนเบี้ย ประกันภัย ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ น่าจะถึงเป้าหมายร้อยละ 6 ก่อนกำหนดเดิมที่ตั้งเอาไว้ภายในในปี 25

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ