เพิ่มสินไหมพรบ. ประกันภัยรถยนต์ ส่งผลดีต่อผู้ขับขี่ (ข่าวประกันภัยทั่วไป, ข่าวประกันภัยรถยนต์ โดยทูเดย์อินชัวร์ ประกันภัยรถยนต์)
ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

เพิ่มสินไหมพรบ. ประกันภัยรถยนต์ ส่งผลดีต่อผู้ขับขี่

คปภ.เล็งปรับค่าสินไหมตาม พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์ เพิ่มค่าเสียหายเบื้องต้นจาก 5 หมื่นบาท เป็น 6.5 หมื่นบาท เชื่อส่งผลดีต่อผู้ขับขี่ ประชาชนทั่วไป

ข่าวจากสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่า การประชุมร่วมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) กับสมาคมประกันวินาศภัยไทย เรื่องการปรับปรุงค่าสินไหมทดแทน ประกันภัยรถยนต์ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ หรือ ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ โดย คปภ.ต้องการให้เพิ่มค่าเสียหายเบื้องต้น จากการรักษาพยาบาลจาก 15,000 บาท เป็น 30,000 บาท แต่กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร และสูญเสียอวัยวะ 35,000 บาทเท่าเดิม รวมค่าเสียหายเบื้องต้นจะเพิ่มจาก 50,000 บาท เป็น 65,000 บาท สำหรับเบี้ย ประกันภัย ยังคงเท่าเดิม โดยรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 300 บาทต่อปี รถเก๋ง 600 บาทต่อปี

ส่วนค่าสินไหมทดแทนสูงสุดสำหรับผู้ประสบภัยจากรถ หรือบุคคลที่ 3 ที่ถูกรถมี ประกันภัยรถยนต์ พ.ร.บ.ชนยังเท่าเดิม คือ จะอยู่ที่ 200,000 บาท และค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นวันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน ทั้งนี้ทางสมาคมประกันวินาศภัยได้รับเรื่องดังกล่าว เพื่อนำไปประชุมหารือกับทางบริษัท ประกันภัย สมาชิกต่อไป

รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กล่าวว่า การปรับเพิ่มค่าเสียหายเบื้องต้น กรณีค่ารักษาพยาบาลจาก 15,000 บาท เป็น 30,000 บาท จะส่งผลดีโดยตรงต่อผู้ขับขี่และประชาชนผู้ประสบภัย เพราะสถิติการเกิดอุบัติเหตุของลูกค้า พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ของบริษัท ประกันภัย ส่วนใหญ่จะบาดเจ็บ มีการเสียชีวิตเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยมีผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ประกันภัยรถยนต์ จากกรณีเสียชีวิตเพียง 8,000 รายต่อปี แต่มีเคลมที่เกิดจากการบาดเจ็บรวม 300,000 คน

ที่มา : อาร์วายทีไนน์