ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

คปภ.อบรมวิทยาการ ประกันภัย ระดับสูง รุ่นที่ 3

คปภ. เปิดการอบรมหลักสูตรวิทยาการ ประกันภัย ระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3 หวังสร้างบุคลากรมืออาชีพ

ปลัดกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ ประกันภัย กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ” ว่า การ ประกันภัย ที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิต และทรัพย์สินให้แก่ประชาชน รวมถึงระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความเชื่อมโยงในระบบเศรษฐกิจ กับตลาดการเงิน ตลาดทุน และตลาด ประกันภัย เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงการ ประกันภัย มีส่วนเพิ่มศักยภาพ และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมได้อีกทางหนึ่ง เช่น การ ประกันภัย พืชผล และการ ประกันภัย รายย่อย หรือไมโครอินชัวรันส์ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย และทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยเข้าถึงระบบการ ประกันภัย ได้มากขึ้นด้วย

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักงาน คปภ. ได้พัฒนาความรู้ จริยธรรม และเสริมสร้างทักษะ ด้านการ ประกันภัย ระดับสูง ให้แก่บุคลากร ประกันภัย ทุกระดับ ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และสอดคล้องกับการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการ ประกันภัย ตามแผนพัฒนาการ ประกันภัย ฉบับที่ 2 อย่างต่อเนื่อง สำหรับการอบรม “หลักสูตรวิทยาการ ประกันภัย ระดับสูง (วปส.)” รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการ ประกันภัย ระดับสูง ได้จัดหลักสูตรนี้ เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในภาคธุรกิจ ประกันภัย รวมถึงผู้บริหารระดับสูง จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการ ประกันภัย และการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายที่แนบแน่น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากประสบการณ์จริง ระหว่างนักศึกษาและองค์กรของนักศึกษา ที่เข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาด ประกันภัย เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ ให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ต่อไป

ที่มา : โพสต์ทูเดย์