ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

ฟินันซ่าเริ่มฟื้น กลุ่มทุน ประกันภัย สนใจเติมเงินต่อลม

คปภ.ฟุ้ง ฐานะ "ฟินันซ่า" ดีขึ้น มีผู้สนใจลงทุนแล้ว วางเกณฑ์ ประกันภัย ร่วมทุนเพื่อความโปร่งใส

ผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนาและวิเคราะห์ระบบการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) ในฐานะกรรมการควบคุม บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอการเพิ่มทุน ประกันภัย ในฟินันซ่าฯ พร้อมวางเงินหลักประกันแล้ว เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2556 ซึ่งผู้สนใจลงทุนรายใดประสงค์จะเข้าร่วมทุน ประกันภัย ในบริษัท ยังสามารถยื่นข้อเสนอการร่วมทุน ประกันภัย ได้จนถึงวันที่ 29 พ.ค. 2556 เวลา 16.30 น.

โดยปัจจุบันฐานะเงินกองทุน ประกันภัย ของบริษัทปรับตัวดีขึ้นเป็นลำดับ และมีผู้แสดงความสนใจลงทุนในบริษัทอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสำนักงาน คปภ. ได้จัดหาบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่ปรึกษาด้านการเงิน ให้ช่วยดำเนินการหาผู้ลงทุน ให้แก่บริษัทอีกทางหนึ่งด้วย

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้สนใจลงทุนทุกราย คณะกรรมการควบคุมบริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ ในการรับข้อเสนอจากผู้สนใจลงทุน ดังนี้
1. ผู้ที่สนใจร่วมทุน ประกันภัย ต้องยื่นข้อเสนอ พร้อมหลักประกันจำนวน 15 ล้านบาท โดยต้องระบุในข้อเสนอ ว่าจะยื่นเงื่อนไขตามข้อเสนอไว้ภายใน 60 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการเปิดซองข้อเสนอ และห้ามถอน ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีผู้ยื่นข้อเสนอรายแรก โดยให้ถือเป็นวันเริ่มต้นนับระยะเวลา โดยคณะกรรมการควบคุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจรายอื่น เข้ามายื่นข้อเสนอเพิ่มได้ด้วย โดยต้องปฏิบัติตามข้อ 1
3. คณะกรรมการควบคุมจะเปิดซองข้อเสนอทั้งหมด เมื่อพ้น 30 วัน นับจากวันที่มีการยื่นข้อเสนอรายแรก และ
4. คณะกรรมการควบคุมจะพิจารณารับ หรือไม่รับข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้

ที่มา : อาร์วายทีไนน์