ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

กองทุนภัยพิบัติ ชงครม.เพิ่มคุ้มครอง ประกันภัย นาปรัง

คงอัตราเบี้ย ประกันภัย ข้าว ไว้ที่อัตราเดิม จ่ายเบี้ยเพียง 50 บาทต่อไร่ กรณีลูกค้า ธ.ก.ส. ความคุ้มครอง 7 ภัยเหมือนเดิม

ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการ ประกันภัย พิบัติ เปิดเผยว่า ขณะนี้สศค.ได้นำเรื่องการคุ้มครองข้าวนาปี และขยายความคุ้มครองข้าวนาปรัง เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อให้รมว.คลังนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติเป็นลำดับต่อไป โดยจะเร่งดำเนินการเสนอให้ครม.อนุมัติให้ทันฤดูกาลเพาะปลูกในพ.ค.นี้ ส่วนจะขยายความคุ้มครองไปยังพืชอื่นหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล ณ ขณะนี้ให้น้ำหนักกับ ประกันภัย ข้าวเป็นหลัก

เนื้อหาสาระที่ได้นำเสนอ คือ ให้คงอัตราเบี้ย ประกันภัย ข้าวของแต่ละรอบไว้ที่อัตราเดิมคือ 120 บาทต่อไร่ ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา ในจำนวนเบี้ยดังกล่าว เกษตรกรจ่ายเบี้ยเพียง 50 บาทต่อไร่ ในกรณีที่เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หากไม่เป็นลูกค้าธนาคารเกษตรกรต้องจ่ายเบี้ย 60 บาทต่อไร่ ส่วนที่เหลืออีก 60 บาท รัฐบาลเป็นผู้จ่ายเบี้ยให้ พร้อมกับภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 9 บาท รวมเบ็ดเสร็จ 1 ไร่ เบี้ย 129 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งการจ่ายเบี้ย ประกันภัย นั้น เกษตรกรต้องจ่ายตามฤดูกาลผลิต หากทำข้าวนาปี และนาปรัง ก็ต้องจ่ายเบี้ย 2 ครั้ง

สำหรับความคุ้มครองนั้น ยังให้ความคุ้มครอง 7 ภัยเหมือนเดิม ประกอบด้วย ลมพายุ, ลูกเห็บ, ภัยแล้ง, อากาศหนาว, ฝนทิ้งช่วง, ศัตรูพืช และโรคระบาด ในกรณีที่ค่าสินไหมนั้น หากเป็นภัยที่เกิดจากภันธรรมชาติ จะได้รับค่าสินไหม 1,111 บาทต่อไร่ หากเกิดจากศัตรูพืชและโรคระบาด จะได้รับค่าสินไหม 555 บาทต่อไร่

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อัตราเบี้ย ประกันภัย ดังกล่าวถือว่ายอมรับได้ เพราะกองทุนฯ รับความเสี่ยงเอาไว้ 90% อีก 10% บริษัท ประกันภัย เป็นผู้รับความเสี่ยง ณ ขณะนี้บริษัทยังเป็นผู้รับ ประกันภัย เหมือนเดิม

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดเผยว่า ธนาคารตั้งเป้าหมายการรับ ประกันภัย นาข้าวปี 2556 ที่ 258 ล้านบาท หรือประมาณ 2 ล้านไร่ทั่วประเทศ จากช่วงปีที่ผ่านมา เกษตรกรให้ความสนใจในการกระจายความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติมากขึ้น หลังจากที่ภาครัฐได้ให้กองทุน ประกันภัย พิบัติฯ ขยายความคุ้มครองไปถึงข้าวนาปีเมื่อช่วงปี 2555

แนวโน้มการเข้าร่วมโครงการรับ ประกันภัย นาข้าวของลูกค้าธกส.ในปีนี้ เชื่อว่า จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงปีที่ผ่านมาแน่นอน ล่าสุดกระทรวงการคลังมีแผนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาการเปิดรับ ประกันภัย ข้าวนาปีและข้าวนาปรัง ประจำปี 2556 ภายในเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ หากมีการเห็นชอบอย่างเป็นทางการ โอกาสที่เกษตรกรหันมาซื้อความคุ้มครองข้าวมากขึ้นมีแน่ เพราะภาครัฐมีการเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระ ในส่วนของค่าเบี้ยที่เรียกเก็บด้วย โดยคงอัตราเบี้ยเดิมที่ 129.47 บาทต่อไร่ โดยภาครัฐจะแบกรับภาระค่าเบี้ยประมาณ 69.47 บาทต่อไร่ ส่วนที่เหลืออีก 60 บาทต่อไร่ เกษตรกรจะเป็นผู้แบกรับภาระ

"ผลการรับ ประกันภัย นาข้าวช่วงปีที่ผ่านมา มียอดเบี้ยประมาณ 112.48 ล้านบาท คิดเป็น 872,365 ไร่ หรือ 45,718 ราย โดยมียอดเคลมสินไหมประมาณ 64 ล้านบาทหรือคิดเป็น 6.7% ของเนื้อที่ที่เข้ารับประกันภัย ส่วนสินเชื่อรวมในปัจจุบันมีประมาณ 800,000 ล้านบาท แบ่งเป็นสินเขื่อเกษตรกรนาข้าวประมาณ 147,000 ล้านบาท และสินเชื่อเกษตรข้าวโพดประมาณ 19,000 ล้านบาท

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ