คปภ.ย้ำชัด ทำลูกค้าเสียหาย บริษัท ประกันภัย ร่วมรับผิด (ข่าวประกันภัยทั่วไป, ข่าวประกันภัยรถยนต์ โดยทูเดย์อินชัวร์ ประกันภัยรถยนต์)
ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

คปภ.ย้ำชัด ทำลูกค้าเสียหาย บริษัท ประกันภัย ร่วมรับผิด

เพิ่มภูมิคุ้มกัน เสริมศักยภาพ ระบบการคุ้มครอง ประกันภัย ร่วมรับผิด ตัวแทนทำลูกค้าเสียหาย

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.มีนโยบายดูแล ผู้บริโภค แบบเชิงรุกและครบวงจร เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและเสริมศักยภาพระบบการคุ้มครอง ผู้บริโภค ให้มีประสิทธิภาพ ในส่วนของ บริษัทประกันชีวิต จะต้องกำกับดูแล ตัวแทนประกันชีวิต ให้ดี แม้ตัวแทนจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ ประกันภัย สามารถเข้าถึงประชาชน แต่เรื่องร้องเรียนหลายเรื่อง เกิดจากพฤติกรรมของตัวแทน หาก ตัวแทนประกันชีวิต ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอา ประกันภัย บริษัทจะต้องร่วมรับผิดจากการกระทำการเป็น ตัวแทน ของบริษัทนั้นด้วย

นอกจากนี้ บริษัทต้องกำหนดแนวทางการคัดเลือกผู้ให้บริการอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงสถานะของผู้ให้บริการ ต้องไม่อยู่ในลักษณะที่อาจมีผลประโยชน์ขัดกันกับบริษัท สถานะความมั่นคงทางการเงิน และต้องมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าได้ดูแล และรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม โดยต้องดูแลให้ผู้ให้บริการจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย และความลับของข้อมูลลูกค้า มีระบบดูแลเรื่องร้องเรียน และแก้ปัญหาแก่ลูกค้าอย่างเพียงพอเหมาะสม ไม่ทำให้คุณภาพของบริการที่ลูกค้าได้รับด้อยลง รวมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อลูกค้าให้ทราบล่วงหน้าด้วย และในการพิจารณาตัดสินใจชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา ประกันภัย บริษัทต้องรับผิดชอบในความผูกพันที่มีอยู่ตามสัญญา ประกันภัย

เครดิต: โพสต์ทูเดย์

ที่มา : ทูเดย์อินชัวร์