ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวจากบริษัทประกันภัย

รีอินชัวเรอร์จ่ายสินไหมทดแทน ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัยแล้วพันล้าน

เงินค่าสินไหมทดแทนประกันภัยน้ำท่วมประมาณ 2.3 พันล้านบาท บริษัทประกันภัยต่อ (รีอินชัวเรอร์) จ่ายแล้ว 1.2 พันล้านบาท

ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย เผยจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนภัยน้ำท่วม ที่ขณะนี้ได้จ่ายให้กับลูกค้าไปแล้วประมาณ 2.3 พันล้านบาท โดย ณ วันที่ 24 เม.ย. 55 สามารถเรียกคืนค่าสินไหมฯ จากบริษัทประกันภัยต่อ (รีอินชัวเรอร์) 1.2 พันล้านบาท จากจำนวนที่เรียกคืนทั้งสิ้น 2 พันล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้สำรองจ่ายแทนบริษัทประกันภัยต่อประมาณ 800-900 ล้านบาท ทั้งนี้ที่ผ่านมายังไม่มีข้อพิพาทกับรีอินชัวเรอร์ จากการเรียกคืนค่าสินไหมทดแทนกรณีน้ำท่วม เพราะสัญญาประกันต่อเป็นสัญญาที่มีเงื่อนไขความคุ้มครองที่ชัดเจน

สำหรับปัญหาสภาพคล่องของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบน้อยลง หลังจากเพิ่มทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท ซึ่งสามารถขายหุ้นเพิ่มทุนได้ทั้งจำนวน ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 1114.45 ล้านบาท คาดว่าจะทำให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) อยู่ที่ 552.1% จากวันที่ 28 ก.พ. 55 ที่มี CAR 99% เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีการผ่อนผันหลักเกณฑ์การคำนวณความเพียงพอของเงินกองทุน

ที่มา : โพสต์ทูเดย์