ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

เปิดกรมธรรม์ เงิน ประกันภัย เอาไปไหน

บริษัท ประกันภัย ส่วนใหญ่ ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เงินฝากธนาคาร พันธบัตร ตราสารหนี้

เศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวดีจากการบริโภค ​และการลงทุนของภาคเอกชน ที่มีสัญญาณการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ​ซึ่งส่งผลกระทบทางบวกโดยตรงต่อธุรกิจ ประกันภัย ทำให้ช่วง 11 เดือน ปี 2555 (ม.ค.-พ.ย.) ธุรกิจ ประกันภัย มีเบี้ย ประกันภัย รับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 506,539 ล้านบาท ขยายตัว 20.72% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ​เป็นผลให้ธุรกิจ ประกันภัย มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,297,210 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.40% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นสินทรัพย์ของธุรกิจประกันชีวิต 1,681,896 ล้านบาท และเป็นสินทรัพย์ของธุรกิจประกันวินาศภัย 615,314 ล้านบาท

ขณะที่สินทรัพย์ลงทุนของธุรกิจ ประกันภัย ณ วันที่ 30 พ.ย. 2555 มีทั้งสิ้น 1,794,742 ล้านบาท ​เพิ่มขึ้น 15.11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วน 78.13% ของสินทรัพย์รวม แบ่งเป็นสินทรัพย์ลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต จำนวน 1,599,976 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.76% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วน 95.13% ของสินทรัพย์รวมของธุรกิจประกันชีวิต โดยสินทรัพย์ลงทุนส่วนใหญ่ เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ จำนวน 1,364,596 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 85.29% ของสินทรัพย์ลงทุนรวมทั้งสิ้น ​โดยลงทุนในเงินฝาก​และพันธบัตรสูงสุด คิดเป็น 61.61% ของสินทรัพย์ลงทุน ลงทุนในตราสารหนี้ 23.69% ​และหุ้นทุน 7.86%

สินทรัพย์ลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย จำนวน 194,766 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.06% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วน 31.65% ของสินทรัพย์รวมของธุรกิจประกันวินาศภัย โดยสินทรัพย์ลงทุนส่วนใหญ่​เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ จำนวน 131,728 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 67.63% ของสินทรัพย์ลงทุนทั้งสิ้น โดยลงทุนในเงินฝากธนาคารสูงสุด 32.01% ของสินทรัพย์ลงทุน ลงทุนในพันธบัตร 25.10% ตราสารหนี้ 10.53% ​และหุ้นทุน 25.68%

หลายคนอาจจะเคยตั้งคำถามว่า บริษัท ประกันภัย ประกันชีวิต ​เอาเงินเราไปทำอะไรบ้าง เห็นข้อมูลที่มีการแจกแจง​การลงทุนในประเภทต่างๆ แล้วสบายใจได้ว่า​เงินของท่านไม่หายไปแน่

ที่มา : อาร์วายทีไนน์