ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

โตเกียวมารีนลั่น 6 ปีขึ้นท็อปทรีประกันภัย

เน้นการให้บริการแบบครบวงจร สะดวก รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจสูงสุด มอบการรับประกันภัยที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

โดย อาร์วายทีไนน์ วันที่ 30 สิงหาคม 2554 เวลา 00:00 น.

กรรมการผู้จัดการบริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด เปิดเผยถึงแนวนโยบายในการบริหารงาน หลังจากเข้ามารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ว่า จะยังคงดำเนินการตามแนวทางและนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยจะเน้นการให้บริการแบบครบวงจร สะดวก และรวดเร็ว มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยการมอบการรับประกันภัย ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในส่วนของธุรกิจ และในส่วนของความต้องการส่วนบุคคล รวมทั้งการให้บริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ

เราจะมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพ และความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องบุคลากร การรับประกันภัยรูปแบบต่างๆ และการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ในการก้าวเป็นผู้นำด้านการให้บริการประกันภัยในระดับ Top 3 ภายใน 6 ปี (พ.ศ.2560)

สำหรับผลดำเนินงานในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมกว่า 2.9 พันล้านบาท หรือมีอัตราการเติบโตขึ้นประมาณ 28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2553 โดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์เติบโตถึง 41% ขณะที่บริษัทมีกำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้อยู่ที่ 244 ล้านบาท

ในปีนี้บริษัทจะเน้นการทำตลาดมากขึ้นทั้งในภูมิภาคและในกรุงเทพฯ รวมถึงมีการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจ นอกจากนั้นยังคงให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการที่ดี การประสานสัมพันธภาพและเป็นหนึ่งเดียวกัน ระหว่างศูนย์บริการสินไหมฯ สาขา ตัวแทน และศูนย์ซ่อม เพื่อสร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพสู่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ยังคงเดินหน้าขยายฐานลูกค้ารายย่อย ควบคู่กับการรักษาฐานลูกค้าเก่า ผ่านกิจกรรมการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพราะคาดว่าธุรกิจในกลุ่มประกันวินาศภัยยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก และเน้นให้ความสำคัญในส่วนของการให้บริการทางด้านการจ่ายสินไหม ทั้งมอเตอร์และนอนมอเตอร์ (Motor Claims and Non-motor Claims) การเพิ่มจำนวนสาขาใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับลูกค้ามากขึ้น และสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้มีแผนในการขยายเครือข่ายบริการ ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายบริการ 20 สาขา 4 ศูนย์บริการสินไหม ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมถึงมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ และความหลากหลายของบริการด้านประกันวินาศภัยประเภทต่างๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด และในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังที่กล่าวมาแล้วนั้น บริษัทยังให้ความสำคัญกับบุคลากรที่เป็นตัวแทนขายของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแทนขายที่มีประสบการณ์ มีวินัยในการทำงาน และมีความสามารถในการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า

ทั้งนี้บริษัทจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนทั้งด้านเทคโนโลยี การจัดฝึกอบรมความรู้ด้านการประกันวินาศภัย และเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพให้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการด้านสินไหม หรือการเคลมด้วยระบบ GPS และ PDA เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการอีกด้วย

ที่มา : อาร์วายทีไนน์