ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

คปภ. เข้มประกันภัยรถยนต์ ดูแลยานพาหนะเสียหายจากน้ำท่วม

ติดตามช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเขตภาคเหนือ จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านการประกันภัยรถยนต์

โดย ผู้จัดการ Online วันที่ 23 สิงหาคม 2554 เวลา 22:28 น.

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน คปภ.ในเขตภาคเหนือ ติดตามช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ในเขตภาคเหนือ ซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับความเสียหายในหลายจังหวัด โดยเร่งประสานให้ความช่วยเหลือประชาชนเต็มที โดยเฉพาะเร่งติดตามการประกันภัยรถยนต์ และสาขาบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด อู่กลางประกันภัย เพื่อช่วยเหลือดูแลยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่ทันที

นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านการประกันภัยรถยนต์ เช่น รับแจ้งเหตุ แนะนำดูแลรถยนต์ภายหลังน้ำลด หากผู้เอาประกันภัยรายใดยังไม่ได้แจ้งความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดขึ้น ขอให้รีบแจ้งบริษัทประกันภัยทราบโดยทันทีก่อน สำนักงาน คปภ. จะได้เร่งประสานให้การจ่ายค่าสินไหมทดแทน สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมต่อไป ซึ่งขณะนี้สำนักงาน คปภ. อยู่ระหว่างการรวบรวมความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยคาดการณ์ว่าภายหลังน้ำลดแล้ว จะมีผู้เอาประกันภัยมาแจ้งความเสียหายเพิ่มเติม ในเบื้องต้นได้รับรายงานว่าผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย มีการทำประกันชีวิตไว้กับบริษัทประกันภัย

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ.มีความเป็นห่วงผู้ประสบอุทกภัยอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันเกิดปัญหาภัยธรรมชาติต่อเนื่องและบ่อยครั้ง ดังนั้นขอแนะนำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญการทำประกันภัยต่างๆ ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาความเดือนร้อนทางการเงินได้ โดยเฉพาะการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การประกันอัคคีภัย และสามารถซื้อประกันภัยเพิ่มเติมได้ เช่น ภัยจากแผ่นดินไหว ลมพายุ น้ำท่วม หรือลูกเห็บ โดยมีเบี้ยประกันภัยจำนวนไม่มาก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับความคุ้มครองและประโยชน์ที่จะได้รับนั้นคุ้มค่า

ที่มา : ผู้จัดการ Online