ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

เพิ่มทุนบริษัทประกันภัย สยามฯ 200 ล. ดึงอดีตบิ๊กนั่งกรรมการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นประกอบด้วย กลุ่มผู้ถือหุ้นทิพยประกันภัย ที่เหลือเป็นของกลุ่มภัทรประสิทธิ์ และเครือข่ายของนายศรัณย์

โดย สยามธุรกิจ วันที่ 13 สิงหาคม 2554 เวลา 00:00 น.

สยามประกันชีวิตเพิ่มกรรมการใหม่อีก 4 คน วงในแย้มโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ยังไม่นิ่ง แต่หลักๆ ใหญ่สุด คือ กลุ่มผู้ถือหุ้นทิพยและตัวบริษัททิพยรวมกันเกิน 50% ตามมาด้วย “กลุ่มนายศรัณย์” อดีตผู้บริหารบริษัทเอเพ็กซ์และ “ภัทรประสิทธิ์” ลั่นปีนี้เพิ่มทุนล็อตแรก 200 ล้าน ดันทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 521 ล้านรับเป้าหมายเบี้ยรวม 500 ล้าน ภายใน 6 ปี เติมทุนครบ 3,000 ล้าน

หลังจากประเด็น บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นในบริษัท ร่วมกับกลุ่มทุนจากแวดวงการเมืองเข้าซื้อกิจการบริษัท สยามประกันชีวิต จำกัด ต่อจากตระกูลิอัสสกุลิ เจ้าของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด โดยมีเจตนาที่จะต่อยอดธุรกิจบริการประกันภัยครบวงจร ทั้งประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ซึ่งกลุ่มทุนการเมืองที่ว่าเป็นที่ชัดเจนคือ กลุ่มภัทรประสิทธิ์ ไม่ใช่กลุ่มโค้วสุรัตน์

ล่าสุดจากการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธูรกิจ (คปภ.) พบว่า บริษัท สยามประกันชีวิตได้แจ้งความประสงค์ขอจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการใหม่อีก 4 คนประกอบด้วย 1.นางเพียงเพ็ญ สืบถวิลกุล 2.นายบรรพต หงษ์ทอง 3.นางสาวทัศนา วิชาเจริญ และ 4.นายสัณณ์ชัย เองตระกูล

ไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้บริษัทสยามประกันชีวิตเพิ่งจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการในบริษัท โดยแต่งตั้งใหม่เพิ่มอีก 5 คนเป็นชุดที่มีอดีตผู้ถือหุ้นในบริษัท เอเพ็กซ์ประกันสุขภาพ จำกัด ที่เข้าร่วมซื้อหุ้นสยามประกันชีวิต และถูกวางตัวเป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่บริษัท สยามประกันชีวิตรวมอยู่ด้วย ซึ่งหากรวมกรรมการที่เพิ่มเข้ามาใหม่ 4 คน เท่ากับปัจจุบันบริษัทสยามประกันขีวิตมีคณะกรรมการบริหาร (บอร์ด) ทั้งหมด 9 คน โดยชุดเก่าที่เป็นของผู้ถือหุ้นเก่าลาออกไปหมดแล้ว

โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลักๆ ในบริษัทสยามประกันชีวิตในขณะนี้ ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นของทิพยประกันภัย และตัวบริษัททิพยประกันภัยที่จะถือหุ้นในสัดส่วน 20% เต็มเพดานที่กฎหมายกำหนด โดยอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขออนุมัติกับสำนักงานคปภ. ที่เหลือเป็นของกลุ่มผู้ถือหุ้นทิพยประกันภัย ที่มีเป้าหมายต้องการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สัดส่วนร่วมกันเกิน 50% ส่วนหุ้นที่เหลือจะเป็นของกลุ่มภัทรประสิทธิ์ และเครือข่ายของนายศรัณย์

ตามแผนการดำเนินการธุรกิจที่ผู้ถือหุ้นชุดใหม่วางไว้ภายในปีนี้ บริษัทสยามประกันชีวิตจะต้องเพิ่มทุนอีกประมาณ 200 ล้านบาทจากเดิมมีอยู่ 321 ล้านบาทรวมเป็น 521 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นใหม่จะร่วมกันเพิ่มทุนเข้ามา เพื่อให้มีเงินกองทุนเพียงพอที่จะรองรับเป้าหมายเบี้ยประกันภัย 500 ล้านบาทภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งในความเป็นจริงสยามประกันชีวิตมีทุนจดทะเบียน 480 ล้านบาท เพียงพอรองรับปริมาณงานตามเป้าหมายใหม่นี้แล้ว แต่เพื่อให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นจึงต้องเพิ่มทุนให้มากไว้ก่อน เป้าหมายเบี้ยรวม 500 ล้านบาทในปีนี้ เป็นเพียงแนวทางที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่วางไว้เท่านั้น ส่วนจริงๆ จะเป็นอย่างไรรอให้ผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาดู ในฐานะผู้ปฏิบัติเช่นเดียวกับเป้าหมายในปีต่อไป โดยผู้ถือหุ้นใหม่มีเจตนาเพิ่มทุนจดทะเบียนให้ครบ 3,000 ล้านบาทภายใน 6 ปีนับจากนี้ (รวม 200 ล้านบาทที่จะเพิ่มทุนเข้าไปภายในปีนี้ด้วย) เพื่อให้บริษัทสยามประกันชีวิตมีฐานะการเงินแข็งแกร่ง

แต่เนื่องจากการเพิ่มทุนครั้งใหม่อย่างก้อนแรก 200 ล้านบาท ทางกลุ่มผู้ถือหุ้นทิพยประกันภัยจะเป็นแกนหลักในการเพิ่มทุน ทำให้สัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมกลุ่มปัจจุบันจะค่อยๆ ลดลง จึงทำให้โครงสร้างการผู้ถือหุ้นใหม่ยังไม่นิ่ง ทางกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่คุยกันมาตั้งแต่แรกแล้วว่า ถ้าจะทำบริษัทสยามประกันชีวิตให้เป็นบริษัทที่ดี ต้องเพิ่มทุนให้แข็งแรง พัฒนาบริษัทให้เติบใหญ่ ทุกฝ่ายเห็นเหมือนกันเพราะทุกคนมีเจตนาจะทำบริษัทนี้จริงๆ ดังนั้นทุกฝ่ายจะรู้ว่าใน 6 ปีแรกที่เข้ามาจะต้องเพิ่มทุนตลอด ถ้าใครไม่สามารถเพิ่มทุนได้สัดส่วนการถือหุ้นจะค่อยๆ ลดลง

ที่มา : สยามธุรกิจ