ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

สั่งดูแลประกันภัยยานพาหนะเสียหายจากน้ำท่วม

ผู้เอาประกันภัยแจ้งความเสียหายของทรัพย์สินต่อบริษัทประกันภัย คปภ. จะได้เร่งประสานให้การจ่ายค่าสินไหมทดแทน

โดย ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 15 สิงหาคม 2554 เวลา 18:39 น.

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ). เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางเขตภาคเหนือ อันเนื่องมาจากพายุโซนร้อน “นกเตน” ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ได้รับความเสียหายในหลายจังหวัดทางภาคเหนือรวม 22 จังหวัด ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยได้คลี่คลายแล้ว แต่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 9 จังหวัด รวม 60 อำเภอ 435 ตำบล 2,924 หมู่บ้าน ประชาชนเดือดร้อน 172,170 ครัวเรือน 411,585 คน ได้แก่ แพร่ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก ตาก นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยาและมุกดาหาร พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย มีผู้เสียชีวิต 22 ราย และสูญหาย 1 ราย

ทั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักงาน คปภ. ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัย ประสานให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนแล้ว โดยร่วมมือกับจังหวัดและสาขาบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด อู่กลางประกันภัย เพื่อช่วยเหลือดูแลยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในแต่ละพื้นที่ทันที และจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านการประกันภัย เช่น รับแจ้งเหตุ แนะนำดูแลรถภายหลังน้ำลด หากผู้เอาประกันภัยรายใดยังไม่ได้แจ้งความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดขึ้น ขอให้รีบแจ้งบริษัทประกันภัยทราบโดยทันทีก่อน สำนักงาน คปภ. จะได้เร่งประสานให้การจ่ายค่าสินไหมทดแทน สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมต่อไป ซึ่งขณะนี้สำนักงาน คปภ. อยู่ระหว่างการรวบรวมความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยคาดการณ์ว่าภายหลังน้ำลดแล้วจะมีผู้เอาประกันภัยมาแจ้งความเสียหายเพิ่มเติม ในเบื้องต้นได้รับรายงานว่าผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย มีการทำประกันชีวิตไว้กับบริษัทประกันภัย

เลขาธิการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า มีความเป็นห่วงผู้ประสบอุทกภัยเป็นอย่างยิ่ง เพราะปัจจุบันเกิดภัยธรรมชาติอย่างบ่อยครั้ง ดังนั้นขอแนะนำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัย ที่สามารถช่วยบรรเทาความเดือนร้อนทางการเงินได้ โดยเฉพาะการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การประกันอัคคีภัย ที่สามารถซื้อประกันภัยเพิ่มเติมได้ เช่น ภัยจากแผ่นดินไหว ลมพายุ น้ำท่วม หรือลูกเห็บ เป็นต้น ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยจำนวนเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับความคุ้มครองและประโยชน์ที่จะได้รับนั้นคุ้มค่า

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ