ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

คปภ.รุกปี 54 กระตุ้นประชาชนทำประกัน

คปภ.รุกปี 54 เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย หวังกระตุ้นให้ประชาชนทำประกันภั

โดย โพสต์ทูเดย์ วันที่ 29 ธันวาคม 2553 15:27 น.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เตรียมจัดกิจกรรมเชิงรุกตามแผนรณรงค์ส่งเสริมด้านการประกันภัยสู่ภูมิภาคทั่วประเทศ ในปี 2554 ลงพื้นที่ 9 ภาค เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย ให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ หวังกระตุ้นให้ประชาชน ทำประกันภัย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2557) ที่มุ่นเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้เข้าถึงประชาชน และให้ระบบประกันภัยกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในปี 2554 สำนักงาน คปภ. จึงได้บูรณาการแผนพัฒนาการประกันภัยให้เป็นเชิงรุก ตามโครงการ “ประกันภัยสู่ประชาชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การประกันภัยเข้าถึงประชาชนได้ทุกระดับทั่วประเทศ ส่งเสริมประชาชนให้ได้รับความรู้ด้านการทำประกันภัย รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อวงการธุรกิจประกันภัย

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน คปภ. ภาคธุรกิจประกันภัยและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดที่มีการจัดงานประจำปี ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ธุรกิจประกันภัยจะได้ใกล้ชิดกับประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจและแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ ในงานประเพณีของแต่ละจังหวัดที่มีประชาชนสนใจเที่ยวงานเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว ทางสำนักงาน คปภ. ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเที่ยวงานและเข้าชมนิทรรศการด้านการประกันภัย ซึ่งสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมกับความต้องการได้ภายในงานดังกล่าว ทั้งนี้ การประกันภัยถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม ประกอบกับการประกันภัยถือเป็นการออมประเภทหนึ่งซึ่งสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิตและทรัพย์สินของท่านได้ในอนาคต

ที่มา : โพสต์ทูเดย์