ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

คปภ. เผยภาวะธุรกิจประกันภัยไตรมาส 3

คปภ. เผยภาวะธุรกิจประกันภัยเติบโตต่อเนื่อง ผลจากมาตรการให้ความรู้ประชาชน

โดย คปภ. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 17:39 น.

คปภ. เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยโดยรวมในเดือนกันยายน 2553 ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจประกันภัยในเดือนกันยายน 2553 ขยายตัวร้อยละ 12.41 โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 36,925 ล้านบาท เป็นการขยายตัวของธุรกิจประกันชีวิตร้อยละ 11.64 โดยมีเบี้ยประกันภัยรับ 26,705 ล้านบาท และเป็นการขยายตัวของธุรกิจประกันวินาศภัยร้อยละ 14.47 โดยมีเบี้ยประกันภัยรับ 10,220 ล้านบาท ทำให้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2553 ขยายตัวที่ร้อยละ 10.43 โดยมีเบี้ยประกันภัยรวม 103,910 ล้านบาท เป็นของธุรกิจประกันชีวิตจำนวน 73,837 ล้านบาท ขยายตัวที่ร้อยละ 10.02 และเป็นของธุรกิจประกันวินาศภัยจำนวน 30,073 ล้านบาท ขยายตัวที่ร้อยละ 11.46

รวม 9 เดือน (มกราคม - กันยายน 2553) ธุรกิจประกันภัยขยายตัวร้อยละ 12.85 โดยมีเบี้ยประกันภัยรวมทั้งสิ้น 300,886 ล้านบาท เป็นการขยายตัวของธุรกิจประกันชีวิตร้อยละ 13.46 โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 211,342 ล้านบาท และเป็นการขยายตัวของธุรกิจประกันวินาศภัยร้อยละ 11.43 โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 89,544 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การที่ธุรกิจประกันภัยสามารถขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นผลจาก. มาตรการเชิงรุกของ สำนักงาน คปภ. ที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบประกันภัยไทย ด้วยการเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันภัยให้กับประชาชน ผ่านหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ที่มา : คปภ.