ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ประกันอัคคีภัย home smile โตเกียวมารีนประกันภัย

ประกันอัคคีภัย home smile โตเกียวมารีนประกันภัย

เอกสารประกอบ : home smile 1/2, home smile 2/2, ใบแจ้งความประสงค์เอาประกันภัย

จำนวนเงินประกันภัย (บาท)
เบี้ยประกันภัย
ราคาพิเศษ
แผน 1 :      500,000          
800    
800    
แผน 2 :      500,000          
1,200    
1,200    
แผน 3 :      500,000          
1,900    
1,860    

ความคุ้มครองหลัก 3 แผน

ความคุ้มครอง / coverage
แผน 1
แผน 2
แผน 3
1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยลมพายุ ภัยจากควัน ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้น้ำหรือสึมานิ ภัยลูกเห็บ ภัยจราจลนัดหยุดงาน ตามมูลค่าทรัพย์สิน
2. ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่คุ้มครอง ไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
3. *การโจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ (จร.2)
* การประกันนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว (Notebook) และทรัพย์สินที่อยู่ใน หรือบนเฉลียง ระเบียง ลานบ้าน และที่โล่งทั่วไป
50,000 ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
4. ค่่าซ่อมแซมประตู-หน้าต่าง อุปกรณ์ล็อคและกุญแจ (เนื่องจากการโจรกรรม) ไม่คุ้มครอง ไม่เกิน 20,000 ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
5. ค่่าใช้จ่าย หรือค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว ไม่คุ้มครอง ไม่เกิน 2,500 ต่อวันและไม่เกิน 30 วัน
6. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อการดับเพลิง ไม่คุ้มครอง ไม่เกิน 10% ของความเสียหาย แต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเหตุการณ์ สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
7. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการค้ำยัน การรื้อถอน การทำลาย หรือการขนย้ายซากทรัพย์สิน
8. ค่าวิชาชีพ (ค่าสถาปนิก ค่าพนักงานสำรวจ วิศวกรที่ปรึกษา)
9. ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก ไม่คุ้มครอง ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
10. การประกันภัยประจก
หมายเหตุ : 1. การพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะพิจารณาตามเงื่อนไข  2. สามารถเลือกซื้อวงเงินเอาประกันภัยได้ (โปรดดูรายละเอียดในตารางความคุ้มครองที่เลือกซื้อเพิ่มเติมได้)

ความคุ้มครองที่เลือกซื้อเพิ่มเติมได้ (Optional Additional Coverage)

ความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยเพิ่ม
ราคาพิเศษ
1. จำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มเฉพาะข้อ 1 ทุกๆ 100,000 บาท 120 บาท     คำนวณตามมูลค่าเบี้ยประกันภัยรวม
2. ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า สูงสุด 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกๆ 50,000 บาท 175 บาท    
3. ประกันภัยโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ (จร. 2) ทุกๆ 100,000 บาท
สูงสุด 500,000 บาท
200 บาท    
4. ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก ต่อการบาดเจ็บ เสียชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น ทุกๆ 100,000 บาท
สูงสุด 2,000,000 บาท
50 บาท    
5. การประกันภัยกระจก ทุกๆ 20,000 บาท 150 บาท    

เงื่อนไขความคุ้มครอง

1. การประกันอัคคีภัย
คุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) การระเบิด ภัยจากการเฉี่ยว หรือการชนของยวดยานพาหนะ อากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ำ

2. ขยายภัยเพิ่มพิเศษ ดังนี้
ภัยลูกเห็บ, ภัยจากควัน, ภัยแผ่นดินไหว, คลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ, ภัยลูกเห็บ, ภัยจากการนัดหยุดงาน, การจราจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม), ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

3. ความคุ้มครองเพิ่มเติม ช่วยลดความกังวลใจของคุณในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้
ค่าใช้จ่ายหรือค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว, ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อการดับเพลิง, ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการค้ำยัน การรื้อถอน การทำลาย หรือการขนย้ายซากทรัพย์สิน, ค่าวิชาชีพ (ค่าสถาปนิก, พนักงานสำรวจ, วิศวกรที่ปรึกษา)

4. การประกันภัยโจรกรรม
คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในบ้านหรือที่พักอาศัย อันเนื่องจากการโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ (จร. 2) การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ รวมถึงค่าซ่อมแซมประตู-หน้าต่าง ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์ล็อคและกุญแจ (เนื่องจากการโจรกรรม)

5. การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
คุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายที่เกิดขึ้น โดยอุบัติเหตุภายในสถานที่เอาประกันภัย หรือเกิดจากการใช้สถานที่ที่เอาประกันภัยต่อการบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

6. การประกันภัยกระจก
คุ้มครองความเสียหายของกระจกรวมทั้งกรอบ และสิ่งตกแต่งบนกระจกที่เสียหาย เนื่องจากสาเหตุภายนอก
ประกันภันทั้งหมด
รู้จักประกันภัยรภยนต์ก่อนตัดสินใจ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3, ประกันภัย พรบ.
วิธีการสั่งซื้อประกันภัยรถยนต์ วิธีการชำระเงินค่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ วิธีการจัดส่งกรมธรรม์ เครือข่ายประกันภัยรถยนต์อันดับ1ของ Google ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 3120101197547 ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5104006215