ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) และโรคร้ายแรง มนุษย์เงินเดือน กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) และโรคร้ายแรง มนุษย์เงินเดือน กรุงเทพประกันภัย

เอกสารประกอบ : มนุษย์เงินเดือน 1/3, มนุษย์เงินเดือน 2/3, มนุษย์เงินเดือน 3/3, ใบแจ้งความประสงค์เอาประกันภัย 1/2, ใบแจ้งความประสงค์เอาประกันภัย 2/2

จำนวนเงินประกันภัย (บาท)
เบี้ยประกันภัย
ราคาพิเศษ
แผน 1 (อายุ 20 - 34 ปี) : 100,000              
2,370    
2,300    
แผน 1 (อายุ 35 - 44 ปี) : 100,000              
2,590    
2,500    
แผน 1 (อายุ 45 - 54 ปี) : 100,000              
3,380    
3,250    
แผน 1 (อายุ 55 - 60 ปี) : 100,000              
4,170    
4,000    
แผน 2 (อายุ 20 - 34 ปี) : 200,000              
3,400    
3,270    
แผน 2 (อายุ 35 - 44 ปี) : 200,000              
4,350    
4,170    
แผน 2 (อายุ 45 - 54 ปี) : 200,000              
5,910    
5,600    
แผน 2 (อายุ 55 - 60 ปี) : 200,000              
7,490    
7,050    
แผน 3 (อายุ 20 - 34 ปี) : 300,000              
4,690    
4,480    
แผน 3 (อายุ 35 - 44 ปี) : 300,000              
6,120    
5,750    
แผน 3 (อายุ 45 - 54 ปี) : 300,000              
8,450    
8,000    
แผน 3 (อายุ 55 - 60 ปี) : 300,000              
10,800    
10,200    
แผน 4 (อายุ 20 - 34 ปี) : 400,000              
5,990    
5,650    
แผน 4 (อายุ 35 - 44 ปี) : 400,000              
7,880    
7,400    
แผน 4 (อายุ 45 - 54 ปี) : 400,000              
10,980    
10,300    
แผน 4 (อายุ 55 - 60 ปี) : 400,000              
14,120    
13,000    

ตารางความคุ้มครอง ชุด "มนุษย์เงินเดือน"


ความคุ้มครอง
ทุนประกันภัย
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ 100,000  200,000  300,000  400,000 
 ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ* (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 10,000  15,000  20,000  25,000 
 ตรวจพบโรคมะเร็งคั้งแรก รับค่าสินไหมทดแทนทันที 100% 100,000  200,000  300,000  400,000 
 ผลประโยชน์ชดเชยรายวันขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ* (สูงสุด 200 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 1,000 / วัน  1,500 / วัน  2,000 / วัน  2,500 / วัน 
 ผลประโยชน์ชดเชยรายวันขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากโรคมะเร็ง (สูงสุด 200 วันต่อโรค) 1,000 / วัน  1,500 / วัน  2,000 / วัน  2,500 / วัน 

หมายเหตุ : * ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

ข้อยกเว้น :

 • ภายใต้ประกันภัยอุบัติเหตุมาตรฐาน
 • โรคมะเร็งผิวหนัง (Skin Cancer) และโรคมะเร็งที่เป็นมาก่อนทำประกันภัย
 • โรคมะเร็งที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องจากภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงเชื้อ H.I.V.


เงื่อนไขความคุ้มครอง

ให้ความอุ่นใจด้วยประกันภัยสุดคุ้ม ชุด "มนุษย์เงินเดือน"

เพราะความเสี่ยงมีอยู่รอบตัว ทั้งอุบัติเหตุจากสิ่งที่ไม่คาดคิด มลภาวะที่เป็นพิษอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง เพิ่มความอุ่นใจ ให้เราแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายคุณด้วยประกันภัยสุดคุ้มชุด "มนุษย์เงินเดือน" ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 800,000 บาท

 • ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งครั้งแรก รับทันที 100%
  เพียงนำหลักฐานทางการแพทย์ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมายืนยันการเป็นโรคมะเร็งภายหลังจากทำประกันภัยในปีแรกไม่น้อยกว่า 90 วัน
 • สบายใจ ด้วยเงินชดเชยรายวัน
  ขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 200 วันต่ออุบัติเหตุ) และจากโรคมะเร็ง (สูงสุด 200 วันต่อโรค)
 • อุ่นใจ ด้วยความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้น
  ครอบคลุมถึงอุบัติเหตุจากการขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์
 • คุ้มค่ายิ่งขึ้น ด้วยเบี้ยประกันคงที่ตลอดไป
  ไม่ปรับเพิ่มตามอายุและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
 • ทำประกันภัยง่ายๆ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  เพียงแจ้งความประสงค์ที่จะทำประกันภัยมายังบริษัทฯ ความคุ้มครองจะเริ่มทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติ โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • คุ้มครองต่อเนื่องถึงอายุ 65 ปี
  สำหรับท่านผู้สมัครที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี (ในวันสมัคร) สามารถทำประกันภัยอย่างต่อเนื่องได้ถึงอายุ 65 ปีประกันภันทั้งหมด
รู้จักประกันภัยรภยนต์ก่อนตัดสินใจ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3, ประกันภัย พรบ.
วิธีการสั่งซื้อประกันภัยรถยนต์ วิธีการชำระเงินค่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ วิธีการจัดส่งกรมธรรม์ เครือข่ายประกันภัยรถยนต์อันดับ1ของ Google ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 3120101197547 ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5104006215