ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์ กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์ กรุงเทพประกันภัย

เอกสารประกอบ : Motor Top Up

ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์ "Motor Top Up"

ความคุ้มครอง
แผน 1
แผน 2
แผน 3
 เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ จนต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (สูงสุด 7 คน : ไม่เกิน 30 วัน / ตลอดอายุกรมธรรม์)
2,500    
-    
-    
 เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อม เนื่องจากอุบัติเหตุรถชนรถ (สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี)
    
   - กรณีเป็นฝ่ายถูก
2,500    
3,000    
3,000    
   - กรณีเป็นฝ่ายผิด / ประมาทร่วม
-    
-    
1,000    
 การประกันภัยโจรกรรม สำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัยที่อยู่ภายในรถยนต์ (จ่ายตามจริงและตลอดอายุสัญญาไม่เกิน)
10,000    
20,000    
20,000    
 เงินชดเชยปลอบขวัญ เนื่องจากอุบัติเหตุรถชนรถ และเป็ยฝ่ายถูก (ไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี)
-    
3,000    
5,000    
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร  
1,900    
1,900    
2,400    

เงื่อนไขความคุ้มครอง


- รถยนต์ที่สามารถทำประกันภัย Motor Top Up ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล, รถโดยสารส่วนบุคคล และรถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์ ไม่จำกัดอายุ ไม่ต้องตรวจสภาพรถ ไม่ต้องมีประกันภัยรถยนต์
- สงวนสิทธิ์รับประกันภัย 1 กรมธรรม์ต่อรถยนต์ 1 คัน
- รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
- กรณีรถชนรถ หมายถึง ชนกับรถยนต์ที่ได้จดทะเบียนจากกรมการขนส่งทางบก
ประกันภันทั้งหมด
รู้จักประกันภัยรภยนต์ก่อนตัดสินใจ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3, ประกันภัย พรบ.
วิธีการสั่งซื้อประกันภัยรถยนต์ วิธีการชำระเงินค่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ วิธีการจัดส่งกรมธรรม์ เครือข่ายประกันภัยรถยนต์อันดับ1ของ Google ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 3120101197547 ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5104006215