ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ประกันอัคคีภัย โครงการรักษ์บ้าน2 กรุงเทพประกันภัย

ประกันอัคคีภัย โครงการรักษ์บ้าน2 กรุงเทพประกันภัย

เอกสารประกอบ : รักษ์บ้าน 2 1/2, รักษ์บ้าน 2 2/2, ใบแจ้งความประสงค์เอาประกันภัย


จำนวนเงินประกันภัย (บาท)
1 ปี
2 ปี
3 ปี
เบี้ยประกันภัย
ราคาพิเศษ
เบี้ยประกันภัย
ราคาพิเศษ
เบี้ยประกันภัย
ราคาพิเศษ
500,000          
650    
650    
1,130    
1,100    
1,620    
1,550    
1,000,000          
1,290    
1,240    
2,260    
2,160    
3,230    
3,050    
1,500,000          
1,940    
1,850    
3,390    
3,200    
4,840    
4,550    
2,000,000          
2,580    
2,460    
4,520    
4,250    
6,450    
6,070    
2,500,000          
3,230    
3,050    
5,640    
5,300    
8,060    
7,580    
3,000,000          
3,870    
3,550    
6,770    
6,370    
9,670    
9,100    
3,500,000          
4,520    
4,250    
7,900    
7,450    
11,280    
10,400    
4,000,000          
5,160    
4,850    
9,030    
8,500    
12,900    
11,900    
5,000,000          
6,450    
6,070    
11,280    
10,400    
16,120    
14,800    
6,000,000          
7,740    
7,300    
13,540    
12,400    
19,340    
17,800    
7,000,000          
9,030    
8,500    
15,800    
14,500    
22,560    
20,700    
8,000,000          
10,320    
9,480    
18,050    
16,600    
25,790    
23,700    
9,000,000          
11,610    
10,600    
20,310    
18,600    
29,010    
26,700    
10,000,000          
12,900    
11,900    
22,560    
20,700    
32,230    
29,600    

โครงการรักษ์บ้าน 2 มอบความคุ้มครองทรัพย์สินไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่

  • สิ่งปลูกสร้าง ได้แก่
    • บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนใช้ รวมถึงกำแพง รั้ว ประตู และส่วนปรับปรุงต่อเติม
    • ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม
  • ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟ้าฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยอื่นๆ

กรุงเทพประกันภัย เข้าใจความต้องการของทุกท่าน จึงเลือกสรรความคุ้มครองที่พิเศษกว่า ดังนี้

  • ชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมราคาใดๆ (Repleasement Cost Valuation)
  • ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินที่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่ได้แจ้งเอาประกันภัยไว้ในครั้งแรก ยังได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ สูงสุดไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบางส่วนแบบเร่งด่วน ในกรณีที่เกิดความเสียหาย และท่านจำเป็นต้องนำค่าสินไหมฯไปใช้ก่อน


เงื่อนไขความคุ้มครอง

โครงการรักษ์บ้าน 2 มอบความคุ้มครองที่หลายหลาย เพื่อรองรับกับทุกความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดเขึ้นดังนี้

 ความคุ้มครองมาตรฐาน
1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ภัยระเบิด ภัยยานพาหนะ ภัยอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมถึงน้ำท่วม)   ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
 ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษ
2. ภัยจากลมพายุ แผ่นดินไหว และลูกเห็บ   ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
3. ความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า   20,000 บาท หรือ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
4. โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันมีค่า   30,000 บาท
5. ค่าเช่าที่พักชั่วคราวระหว่างซ่อมแซมอาคารที่เสียหาย สูงสุดเดือนละ 15,000 บาท ไม่เกิน 6 เดือน   90,000 บาท
6. ค่าซ่อมแซมตัวอาคาร (ไม่รวมรั้วและประตูรั้ว) ที่มีสาเหตุมาจากการโจรกรรม   30,000 บาท
7. เงินสด ในกรณีที่ไม่ได้ทำประกันภัยสำหรับเงินไว้   20,000 บาท
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารต้นฉบับและสำเนาเอกสารขึ้นใหม่   10,000 บาท
9. ชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อ   สูงสุดไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
10. ค่าค้ำยัน รื้อถอน ทำลาย และขนย้ายซากทรัพย์สิน   สูงสุดไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
11. ค่าวิชาชีพของสถาปนิก วิศวกร เพื่อประเมินราคา ออกแบบ ควบคุมงานซ่อมแซมหรือสร้างทรัพย์สินใหม่ทดแทน   สูงสุดไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
12. ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง   ตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
13. ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันภัยอาคารที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งอยู่ระหว่างรอการซ่อมแซม   5,000 บาท
14. ฐานราก ระบบไฟฟ้า ระบบประปา หรือระบบระบายน้ำ ซึ่งเสียหายจากภัยที่เอาประกัน   ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
15. ค่าเสียหายที่เกิดจากการยับยั้ง หรือระงับภัย   ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยประกันภันทั้งหมด
รู้จักประกันภัยรภยนต์ก่อนตัดสินใจ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3, ประกันภัย พรบ.
วิธีการสั่งซื้อประกันภัยรถยนต์ วิธีการชำระเงินค่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ วิธีการจัดส่งกรมธรรม์ เครือข่ายประกันภัยรถยนต์อันดับ1ของ Google ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 3120101197547 ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5104006215